Finla Työterveys pärjäsi erinomaisesti Työterveyslaitoksen laatukyselyssä

Sosiaalialan asiantuntemus työterveyshuollossa

Työterveyslaitos on julkaissut Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa 2018 -katsauksen. Katsaus antaa yleisen kuvan työterveyshuoltojen resursseista ja laadusta Suomessa.

Laatua arvioitiin ammattilaisten koulutuksen määrän ja laadun pohjalta sekä ensimmäistä kertaa dokumentteihin perustuvan palveluprosessien itsearvioinnin perusteella.

Finla Työterveyden tulokset olivat edellisen vuoden tapaan erinomaiset. Edellisestä vuodesta poiketen vastasimme kyselyyn tänä vuonna asemittain. 80%:lla Finla Työterveyden työterveysasemista on kyselyn mukaan erinomaiset edellytykset tuottaa laadukasta työterveyspalvelua. Lopulla 20%:lla asemista edellytykset ovat hyvällä tasolla.

Katsauksen mukaan kaikista Suomen kyselyyn vastanneista työterveyshuollon yksiköistä 18 %:lla oli erinomaiset edellytykset ja 42 %:lla hyvät edellytykset tuottaa laadukasta työterveyspalvelua. 33%:lla yksiköistä täyttyivät palveluiden perusedellytykset ja perusedellytysten tuottamisen tason alapuolelle jäi yhteensä 7 % vastanneista yksiköistä.

Työterveyslaitoksen tiedotteen kyselyn tuloksista voit käydä lukemassa täältä.