Pirkanmaan Osuuskauppa

”Finla ymmärtää työympäristöjemme tavoitteet ja vaatimukset”

Jo 110 vuotta toiminut Pirkanmaan Osuuskauppa työllistää kolmisen tuhatta työntekijää noin sadassa eri toimipisteessä. Monimuotoisessa työympäristössä hyvinvointia edistetään yhteistyöllä sekä ennaltaehkäisevällä työterveyshuollolla.

Yhteistä kumppanuutta rakentamassa

Pääosa Pirkanmaan Osuuskaupan liiketoiminnasta tapahtuu Tampereen seutukunnassa, mutta yksiköitä on myös ympäri Pirkanmaata. Laadukkaita työterveyspalveluita on pystyttävä tarjoamaan tasapuolisesti koko henkilöstölle.

”Vähittäiskaupan puolella työntekijämäärä on todella suuri, joten työterveyden tehtävänä on edistää työhyvinvointia nimenomaan ennaltaehkäisevästi”, toteaa toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko. Olemme monitoimialainen yritys ja työmme on pääosin hyvin fyysistä, sillä vuodessa asiakaskäyntejä kertyy n. 40 miljoonaa.

”Etenkin kassojen kädet käyvät melkoiseen tahtiin, ja hyllyihin lastataan suuria määriä tavaraa. Jos terveysongelmat alkavat realisoitua, se ei ole kenenkään etu. Työelämässä kenenkään terveys ei saisi vaarantua, eikä näkyä esimerkiksi ennenaikaisina eläköitymisinä ja muina kustannuksina”, Mäki-Ullakko jatkaa. Työhyvinvointipäällikkö Jaana Salo on samoilla linjoilla. Hän korostaa hyvän työergonomian merkitystä sekä oikeanlaisten tuki- ja apuvälineiden tärkeyttä, ja Finla onkin ollut erinomaisena asiantuntija-apuna jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämisessä.

”He tuntevat aidosti työympäristöt sekä työn tavoitteet ja vaatimukset. Se on yhteistyön kannalta todella tärkeää”, Salo kehuu. ”Esimerkiksi työfysioterapeutit ja työterveyshoitajat ovat meillä jalkautuneet toimipisteisiin, ja näin olemme kehittäneet hyviä, työkykyä tukevia ja edistäviä ratkaisuja yhdessä.”

Salon mukaan Finla ja Pirkanmaan Osuuskauppa lähtivät alusta alkaen rakentamaan yhteistä kumppanuutta. ”Finlan ammattilaiset ovat joustavia ja tahtovat todella ymmärtää yrityksen tarpeita. Työelämä on jatkuvaa muutosta, joten työterveyspalveluiden on muututtava mukana”, Salo summaa. Hänen mukaansa yhteistyön myötä työympäristöt ovat kehittyneet ja eri tehtäviin on löydetty oikeanlaisia apuvälineitä sekä ratkaisumalleja. ”Emme ole ainoastaan hoitaneet ongelmia, vaan etsineet yhdessä syitä niiden takana. Meillä esimiehet ovat oppineet huomaamaan ja havainnoimaan oireilua yhä varhaisemmin. He ovat puuttuneet työssä jaksamisen haasteisiin, jolloin olemme päässeet tarttumaan ongelmiin ajoissa.”

Kumppanuuden myötä toimintaan on muodostunut selkeä vastuunjako sekä vastuuhoitajamalli, joka on ajan saatossa täsmentynyt yhä tarpeenmukaisemmaksi. Tämän vuoden alussa muodostettiin moniammatillinen työterveystiimi, jossa neljä työterveyslääkäriä, viitisentoista vastuuhoitajaa, fysioterapeutti, sosiaalialan asiantuntija sekä työterveyspsykologi kehittävät ja johtavat työhyvinvointipalveluita yhdessä Pirkanmaan Osuuskaupan henkilöstön kanssa.

Timo Mäki-Ullakko korostaa, että noin kolmentuhannen työntekijän hyvinvoinnin johtaminen vaatii täysin erilaisia toimenpiteitä kuin pienempien yksiköiden organisointi. Lisäksi monitoimialaisuus tuo mukanaan vaihtelevia toimenkuvia ja työtehtäviä.

”Sitä ei kukaan lääkäri voi hallita yksin”, hän toteaa.

Kattava ymmärrys työstä ja sen tekijöistä

Salon mielestä Finla on luotettava yhteistyökumppani. Sovituista asioista on pidetty kiinni, ja yhteistyön toimivia vaikutuksia on jo nähtävissä siellä täällä työympäristössä. Tuki- ja liikuntaelinoireiden lisäksi apua on saatu selvästi kasvussa olleisiin mielenterveyden ongelmiin.

”He ovat suositelleet meille hyviä hankkeita ja mallinnuksia”, Salo kertoo ja mainitsee esimerkkinä viime vuonna nuorille aikuisille suunnatun Poweria arkeen -ryhmän. ”Lähdimme jatkojalostamaan sitä yhdessä eteenpäin. Se antoi meille hyviä suuntaviivoja siitä, että kehitys voi olla nopeaa, kun tunnistetaan organisaatiomme haasteet ja tarpeet.”

Mäki-Ullakko kehuu myös Finlan digitaalisia palveluita. ”Automaattiset tiedonsiirrot, nettiajanvaraukset sekä etäpalvelut ovat esimerkkejä siitä, että he vastaavat tämän päivän vaatimuksiin”, hän listaa. ”Myös toimipisteverkosto on kattava ja palvelee meidän tarpeitamme. Kun sen yhdistää digipalveluihin, Finlan palvelut ovat aina erinomaisesti työntekijöidemme saatavilla.”

Salo lisää listaan myös yhteistyöjärjestelmä Aino Health Managerin. ”He ovat hienosti kuunnelleet asiakkaitaan ja löytäneet tarpeenmukaiset ratkaisut”, Salo toteaa. ”Omat vastuuhoitajat alentavat lähestymiskynnystä, ja palvelu on aina ollut nopeaa.”

Timo Mäki-Ullakon mielestä on hienoa, että Finlan asiakasyritykset pystyvät myös itse vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan palvelu kehittyy. Hallintotapa mahdollistaa sen, että uudistukset ovat tarpeenmukaisia ja tukevat työympäristöjen arkea.

”Finla mainostaa, että he tuntevat työn ja sen tekijät”, Salo toteaa loppuun. ”Me voimme ainakin omalta osaltamme allekirjoittaa sen. Ja jos eivät tunne, niin he ottavat selvää.”