Vertex Systems Oy

Vertex

”Finla tuntee yrityksemme olosuhteet, porukan ja yrityskulttuurin”

Vertex on tamperelainen ohjelmistotalo, joka toteuttaa suunnittelun ja tiedonhallinnan ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella. Koska hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, Vertex luottaa Finlaan.

Monipuolista palvelua sekä ennakoivaa työterveyshuoltoa

Yksi Vertexin perusarvoista on ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa sekä tuottaa eri toimialoille asiakasta lähellä olevia ratkaisuja.

”Tahdomme pitää huolta asiakkaista ja työntekijöistä”, kertoo Vertexin toimitusjohtaja Reijo Havonen. ”Se tarkoittaa sitä, että lähestyminen, ostaminen ja oppiminen on helppoa, ja tuki on aina saatavilla.” Havosen mukaan Finla tukee juuri näitä lähtökohtia, sillä tavoitettavuus ja huolenpito edesauttavat myös ennaltaehkäisevää työhyvinvointia. Vaikka Vertex on asiantuntijaorganisaatio, jolla on oma korkean teknologian tuote, sen tärkein resurssi on työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilöstö.

”Ajattelen niin, että yrityksemme tase kävelee ulko-ovesta aina päivän päätteeksi ulos. Tietysti toivon, että se tulisi seuraavana päivänä virkistyneenä takaisin”, Havonen kuvailee. ”Siihen me tarvitsemme Finlaa.”

Vertexin pääkonttori sekä tuotekehitys sijoittuvat Tampereelle, mutta yrityksellä on henkilöstöä ympäri maailmaa. Tampereen toimipisteessä työskentelee 77 henkilöä, mutta monet heistä asuvat ympäryskunnissa.

”On hienoa, että Finlan toimipisteitä on myös naapurikunnissa, sillä kaikki työntekijämme eivät ole Tampereelta”, toteaa johdon assistentti Irmeli Virolainen. ”Nykypäivänä tarvitaan muutenkin monipuolista palvelutarjontaa. Finla pitää meistä hyvää huolta ja panostaa kanssamme myös ennakoivaan terveyshuoltoon”, hän jatkaa.

Osa ennakointia on Finlan ja Vertexin yhteinen suunnittelutyö. Virolainen ja Havonen kehuvat sitä, kuinka vahvasti Finla on ollut mukana juuri Vertexin tarpeisiin räätälöidyn hyvinvoinnin edistämisessä. Säännölliset työhyvinvointikyselyt, erilaiset tapahtumat, rokotukset sekä henkilöstön omista aloitteista alkunsa saanut Vertex Fit ovat esimerkkejä monipuolisesta ja ennakoivasta työterveyshuollosta. Lisäksi Virolainen nostaa esille koulutustoiminnan.

”Hyviä esimerkkejä ovat psykologin koulutustilaisuudet esimiehille sekä fysioterapeutin Niska-selkäryhmään jakama tieto. Eräässä Perjantaipöhinä-tapahtumassamme oli mukana jopa työterveyshoitaja antamassa reissuvinkkejä”, Virolainen luettelee.

Työelämän uudenlaiset haasteet

Nykypäivän työelämässä monipuolisen työterveyspalvelun merkitys korostuu. Moderni työ ei aina ole fyysisesti raskasta, mutta ainainen kiire voi olla henkisesti rasittavaa. Tällöin myös työterveyspsykologit sekä palveluiden joustavuus ja saatavuus nousevat avainasemaan. Virolainen kertoo, että Finlan varhaisen tukemisen malli on toiminut hyvin.

Havonen on samoilla linjoilla: ”Tämä on asiantuntijatyötä, jota tehdään pitkälti päällä. Totta kai tahdomme pitää noista päistä myös huolta”, hän toteaa. ”Haluamme, että ihmiset voivat hyvin ja ovat virkeitä, mutta tärkeää on myös se, että jos jotain sattuu, niin apua on tarjolla helposti ja nopeasti.”

Tiedonjako sekä ennakoivat toimenpiteet ovat edistäneet työhyvinvointia. Yhteistyössä Finlan kanssa kehitelty Vertex Fit -ohjelma on sisältänyt mm. kuntoselvityksiä sekä ravitsemusohjeita.

”Meillä oli tarve personal trainer -tyyppiselle ohjelmalle kuntoilun tueksi, ja Finla loi meille sellaisen”, Havonen täsmentää.

Ennakoivan toiminnan lisäksi Virolainen ja Havonen korostavat myös varsinaisen sairaanhoitotyön toimivuutta.

”Finla tuntee yrityksemme olosuhteet, porukan ja yrityskulttuurin. Heitä on helppo lähestyä”, Virolainen kertoo. ”He ovat myös ajan hermoilla. Se nopeuttaa ja helpottaa avunsaantia. Chat, videovastaanotto, digitaaliset ja puhelinpalvelut ovat tätä päivää, ja on hienoa, että he tahtovat jatkuvasti myös kehittää toimintaansa. Palautteet huomioidaan ja viedään eteenpäin”, hän jatkaa. Yhteistyö tehostuu, kun käytettävissä on moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat mm. erikseen nimetty työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, fysioterapeutti sekä tarvittaessa muut työterveysammattilaiset.

Havosen mukaan toimisto- ja tietotyölle tyypilliset tukielimiin liittyvät sairauspoissaolot ovat pudonneet alle puoleen vuoden 2013 tilanteesta. Työergonomiaan panostaminen sekä ennaltaehkäisevä työ hyvinvoinnin tukemiseksi ja sairauksien välttämiseksi on tuottanut selvää tulosta. Hän korostaa, että sekä Finlan että Vertexin toiminnassa keskiöön nousee ihmisten hyvinvointi, sekä keinot sen turvaamiseen.

”Työelämän murroksessa suurin haaste on pitkän jänteen jaksaminen”, Havonen toteaa. ”Työ on pätkittyä, rasittavuus on toisenlaista ja laitteita on koko ajan enemmän. Uuden sukupolven työelämä on muuttunut todella rajusti, ja vaatimustasot ovat jotain aivan muuta kuin aiemmin.” Nykyään kiire ei välttämättä rajoitu enää pelkästään työajalle ja -paikalle. Siksi monitahoiset ja monipuoliset palvelut tuleekin olla helposti saatavilla. Jos ja kun toimia tarvitaan, on toimintasuunnitelmakin oltava jo valmiina.

Lopuksi Havonen toteaa, että jos Finlaa pitäisi kuvata vain yhdellä sanalla, olisi valinta hänelle selkeä.

”Lähellä. Finla on sitä sekä fyysisesti, että symbolisemmalla tasolla. Palvelut ovat saatavilla ja toiminta on ihmislähtöistä”, hän tiivistää.

Virolainen on samaa mieltä. ”Lisäisin siihen vielä joustavuuden. He todella tekevät kaikkensa, jotta voisivat palvella juuri meidän työympäristömme tarpeita”, hän lisää lopuksi.