Työkykyä edistävät palvelut

Hyvinvointi ja hyvä työmotivaatio lisäävät työntekijöidesi viihtyvyyttä ja jaksamista työskennellä eläkeikään asti.

Finlassa työskentelee työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijoita, joiden tarjoaman palvelun avulla voit varmistaa henkilöstösi paremman työkyvyn. Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija on Finlassa kiinteä osa työterveyshuoltoa. Palvelu on Kela-korvattava, jos varhaisen tuen malli on kirjattuna yrityksesi toimintasuunnitelmaan.

Sosiaalialan ammattilaisen apu tuo yrityksellesi konkreettista hyötyä. Sairauslomien vähentyessä ja työntekijöiden saadessa tietoa sekä ohjausta ammatilliseen kuntoutukseen yrityksesi tuottavuus kasvaa ja henkilöstösi työkyvyttömyyseläkeriski pienenee.

Oikea-aikaisuus on yhteistyön valttikortti, ja ennaltaehkäisy sekä ratkaisujen etsiminen ovat olennaisia tekijöitä työssä pysymisen ja työkykyisyyden tukemisessa. Sen vuoksi Finlan toimintatapa on aina työntekijää arvostava, ratkaisukeskeinen ja tavoitehakuinen. Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijamme auttaa apua tarvitsevaa työntekijääsi löytämään paikkansa työelämässä ja laatimaan suunnitelman siihen pääsemiseksi.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa työhönpaluusuunnitelman laatiminen, tilannekartoitus tai -selvittely, oppimisvalmiuksien kartoitukset sekä uravalmennukset uuden työn tai koulutuksen järjestämiseen.

Taustalla voi olla esimerkiksi

  • työkyvyttömyyden uhka
  • toistuvia sairauslomia
  • työmotivaation puute
  • ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisen tarve.

Tärkein etu työntekijälle on työelämän jatkuminen ennenaikaisen eläköitymisen sijaan. Mahdollinen uudelleenkoulutus tai uudelle alalle siirtyminen laajentaa myös omaa osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta.

Finla_Tyokykya-edistavat_nostopallo_350px

Haluatko tietää lisää palveluistamme

Finlan kattavat  ja jatkuvasti kehittyvät työterveyspalvelut tähtäävät aina henkilöstön työ- ja toimintakyvyn parantamiseen ja sitä kautta kannattavampaan liiketoimintaan.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tutustu muihin
palveluihimme

Finlan palvelukokonaisuuteen kuuluvat digitaaliset palvelut, laajat ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut, kokonaisvaltaiset sairaanhoitopalvelut, työhyvinvointipalvelut sekä työkykyä edistävät suunnittelu- ja ohjauspalvelut.

Start typing and press Enter to search