Työuravalmennuksesta apua työelämän muutostilanteisiin

Työuravalmennus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena palveluna kasvotusten tai video-/puhelinyhteyden välityksellä.
Työuravalmennuksesta saat apua työelämän taite-/muutoskohdissa, kuten irtisanomistilanteessa, työroolin tai tehtävänkuvan muuttuessa (esimerkiksi työntekijästä esihenkilöksi) tai alanvaihtotilanteessa.

Työuravalmennuspalveluita voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  •  Yrityksen/organisaation muutostilanteet (esim. yt-neuvottelut, irtisanomistilanteet)
  • Työtehtävänmuutos organisaatiossa (esim. työntekijästä esihenkilöksi tai tiimivetäjäksi)
  • Työelämään palaaminen (esim. pitkän sairauspoissaolon tai hoitovapaan jälkeen)
  • Kehityskeskusteluun valmistautuminen
  • Alan vaihtaminen, kun omassa työssä jatkaminen ei onnistu esimerkiksi sairauden tai työn kuormitustekijöiden vuoksi

 

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!