Verkostoituminen ja luottamustehtävät laajentavat näkökulmia

Vastaava työterveyslääkäri Anniina Anttila

Blogissa esittelyyn pääsee tällä kertaa Finlan vastaava työterveyslääkäri Anniina Anttila.

 

Kerro ensin itsestäsi ja urastasi Finlassa?

Olen työterveyshuollon erikoislääkäri ja toimin Finlassa vastaavana työterveyslääkärinä. Tein lääkäriksi valmistumiseni jälkeen pari vuotta töitä sairaala- ja terveyskeskuspuolella ja huomasin pian, että päivystämistä sisältävät erikoisalat eivät vuorokausirytmilleni sovi. Työterveyshuollossa ajattelin voivani hyödyntää lääkärinä osaamistani mahdollisimman laaja-alaisesti, kun pois rajautuisivat lähinnä lastentaudit ja geriatria. Tulin näistä lähtökohdista Finlaan vuonna 2004 ja innostuin – työelämän näkökulmat toivat aivan uuden ulottuvuuden lääkärin työhön.

Koin ja koen edelleen innostavaksi yhteistyön asiakasyritysten kanssa. On erittäin palkitsevaa, kun työkalupakissa ei ole pelkästään lääketieteellistä hoitoa vaan myös työnantajan kanssa sovittavat työn muokkauksen keinot. Työterveyshuollossa pystymme oikeasti vaikuttamaan asioihin ennaltaehkäisevästi. Arvostan työterveyshuollon erikoisalassa myös moniammatillisuutta, joka toteutuu ainakin meillä Finlassa erittäin hyvin. Yhteisen ymmärryksen muodostaminen asiakasyrityksestä mahdollistaa niin työfysioterapeuttien, työterveyshoitajien, työterveyspsykologien kuin työkykyvalmentajien työpanoksen oikea-aikaisen käytön, mikä tuo sekä laatua että kustannustehokkuutta toimintaan.

Finlasta ei ole ollut tarpeen lähteä mihinkään, kun asiat sujuvat. Arvostan toiminnan läpinäkyvyyttä, yhdenmukaista hinnoittelua yrityksen koosta riippumatta, ja ainakin toistaiseksi talosta on aina löytynyt sopivassa tahdissa suurenevia saappaita täytettäväksi. Aloitin erikoistuvana lääkärinä ja erikoistumiseni jälkeen olen saanut tehdä yritysvastuullista työterveyslääkärin työtä erilaisissa yrityksissä useilta toimialoilta, myös suuren yrityksen koordinoivana työterveyslääkärinä.

Vastaan Finlan työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta, ja vastaavana työterveyslääkärinä olen kuudetta vuotta useamman työterveysasemamme lääkäreiden, sekä viime keväästä alkaen myös työkykyvalmentajien esimies. Pakko kiittää myös työnantajan ymmärrystä erilaisiin luottamustoimiini liittyen – vaikka nämä ovat vapaaehtoista harrastusluonteista toimintaa ja tapahtuvat yleensä vapaa-ajallani, kaikkea ei saa sijoitettua virka-ajan ulkopuolelle.

 

Mikä on Suomen Työterveyslääkäriyhdistys eli STLY?

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys on vuonna 1946 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista työterveyshuoltoa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa sekä tukea työterveyshuoltoon liittyvää tutkimustyötä. Järjestämme esimerkiksi koulutusta hieman yli 1 500 työterveyshuollossa toimivalle lääkärijäsenellemme ja julkaisemme Työterveyslääkäri-lehteä, joka on myös työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden tenttikirjallisuutta.

Keskeistä on myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen, mikä käytännössä tarkoittaa yhdistyksen edustusta monilla vaikutusvaltaisilla foorumeilla, kuten sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunta ja sen ammattitauti- ja työterveyshuoltojaostot sekä Kelan työterveyshuoltofoorumi. STLY toimii myös lausunnonantajana erilaisissa työterveyshuoltoon liittyvissä suositus- ja lainvalmisteluprosesseissa.

 

Sinut valittiin STLY:n hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022. Kerro lisää puheenjohtajuudesta?

Olen sen tyyppinen ihminen, joka ei jaksa purnata asioista vaan mieluummin tekee niille jotain. Olen sitä kautta päätynyt erilaisiin luottamustehtäviin ja yhdistystoimintaan. Tampereen seudun työterveyslääkäriyhdistyksen hallituksessa olin vuosina 2011-2018, mistä pari vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen hallitustoiminta oli luonnollista jatkoa tälle, ja aloitin siellä vuonna 2019 suoraan varapuheenjohtajana, varmaan siksi että olin ainoa, joka suostui! Itsekin aluksi jarruttelin suoraan näin suureen rooliin astumista, mutta toisaalta uteliaisuus voitti. Onneksi, sillä pesti on ollut äärimmäisen antoisa, ja tarjonnut hyvin mielenkiintoisia keskusteluja ja yhteistyötä sellaisten työelämän vaikuttajien kanssa, joita suuresti kunnioitan. Heidän joukossaan kuitenkin huomaan myös arjen työterveyshuoltonäkökulmani tuovan merkittävän lisän keskusteluun ja päätöksentekoon.

Puheenjohtajan rooli on moninainen. Vastaan yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä, lausunnoista sekä ulkoisista suhteista. Johdan myös yhdistyksen hallituksen kokouksia, mietin Työterveyslääkäri-lehtemme suuria linjoja yhdessä päätoimittajan kanssa ja niin edelleen. Olen esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana ollut kuultavana eduskunnan terveysvaliokunnassa sekä osallistunut STM:n työelämän mielenterveyden asiantuntijatyöpajaan. Lisäksi olen miettinyt yhteistyön muotoja STLY:n työvaliokunnan ja Työterveyslaitoksen johdon yhteisessä palaverissa sekä käynnistänyt koulutusprojektia Työterveyshoitajaliiton, Työfysioterapeuttiyhdistyksen ja Psykologiliiton työterveyspsykologiedustajien kanssa.

Olen myös jäsenenä mm. Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja toimin Työterveyslaitoksen Tampereen alueneuvottelukunnan puheenjohtajana. Nämä ovat sinänsä STLY:n puheenjohtajuuteen liittymättömiä tehtäviä, mutta koen niiden tukevan rooliani STLY:ssä. Ylipäätään kaikenlainen verkostoituminen laajentaa näkökulmaa, ja tuo tietooni työterveyshuoltotoimijoiden arjesta nousseita asioita, joita on tarpeen viedä eteenpäin. Toisaalta verkostoituminen tuo tilaisuuksia avata työterveyshuollon toimintaa ja mahdollisuuksia niille, joille ne ovat vieraampia.

STLY:n puheenjohtajakaudellani pyrin luonnollisesti ylläpitämään yhdistyksen toimintaa ja kehittämään sitä jäsenten tarpeita vastaavaksi. Erityisenä ja ajankohtaisena teemana on työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan edistäminen – kaikkialla ei ole tähän yhtä hyviä edellytyksiä kuin Finlassa. Myös tietoisuutta eri työterveyshuollon ammattiryhmien osaamisesta on lisättävä.

Puheenjohtajakaudelleni osuu myös tärkeä TYÖOTE -hanke, jonka myötä toivoakseni myös sairaalapuolella osattaisiin hyödyntää osaamisemme työkyvyn arvioinnissa ja mahdollisuutemme yhteistyöhön työnantajien kanssa turvallisen ja oikea-aikaisen töihin paluun tukemiseksi. Hankkeen edistämät toimintamallit ovat myös haaste työterveyshuolloille ympäri Suomen: kun muut erikoisalat jatkossa meitäkin konsultoivat, meidän tulee pystyä vastaamaan kysyntään ja lunastaa paikkamme hoitoketjussa.

Vastaava työterveyslääkäri Anniina Anttila

Jos kiinnostuit mainitsemistani projekteista, lisätietoa löytyy:
https://stm.fi/tyoelaman-mielenterveysohjelma
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote-2020-2023/

Voimia kevääseen, nautitaan lisääntyvästä valosta!

Anniina Anttila