In Blogi

Tällä viikolla vietetään vuosittaista aivoviikkoa, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä pitämään huolta omasta aivoterveydestään. Tänä vuonna aivoviikon teemana on Vaali aivojasi. Aivoterveyden huomioiminen jokapäiväisillä valinnoilla ehkäisee tehokkaasti aivosairauksia ja vaikuttaa merkittävästi työkykyyn.

Aivojen terveyttä vaalitaan etenkin terveellisillä elämäntavoilla: monipuolisella ruokavaliolla ja liikunnalla. Tärkeitä tekijöitä aivoterveyden kannalta ovat myös riittävä uni, stressin vähentäminen ja ihmissuhteiden ylläpitäminen. Aivojen terveyttä edistäviä valintoja on mahdollista sisällyttää pienin muutoksin myös omaan työpäivään.

Vähennä stressiä – minimoi työn häiriötekijät

Aivoterveyden kannalta on tärkeää opetella tunnistamaan hyvä ja haitallinen stressi toisistaan. Hyvä stressi kuuluu elämään ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, mutta haitallista stressi on silloin, kun voimavarat eivät tunnu riittävän ja ahdistus on jatkuvaa. Stressiä voivat aiheuttaa työssä esimerkiksi työn hallinnan puute, kohtuuttomat vaatimukset, tuen puute, ihmissuhdeongelmat, alituinen kiire ja melu.

Joitakin työn kuormittavia tekijöitä on mahdollista vähentää kognitiivisen ergonomian avulla, mikä parantaa työn tuottavuutta ja turvallisuutta. Kognitiivisesta ergonomiasta voit käydä lukemassa aihetta käsittelevästä blogikirjoituksestamme.

Työstressiä voit vähentää myös huolehtimalla päivittäisestä palautumisesta, puhumalla työn epäkohdista esimiehesi kanssa ja tarkastelemalla säännöllisesti omaa hyvinvointiasi. Jos työstressi ei ota laantuakseen, apua kannattaa hakea työterveyshuollosta.

Uni on palautumisen peruspilari

Uni on ensiarvoisen tärkeää aivojen terveydelle: se on aivojen välttämätön huolto- ja lepohetki, josta ei kannata tinkiä. Kuitenkin esimerkiksi stressi tai toimimattomat työaikajärjestelyt saattavat vaikeuttaa unensaantia. Univaje vaikuttaa negatiivisesti vireyteen, muistiin, oppimiseen, mielialaan ja asioiden hallintaan, mikä näkyy helposti työnteossa varsinkin silloin, kun tarkkaavaisuutta joutuu kohdistamaan useampaan tehtävään samanaikaisesti.

Riittävän unensaannin varmistamisessa keskeistä on unirytmistä huolehtiminen. Käytännönläheisiä vinkkejä hyvään uneen kannattaa käydä lukemassa tästä blogikirjoituksestamme, jonka kautta pääset tutustumaan myös työterveyspsykologiemme kehittelemään unioppaaseen.

Anna aivoillesi lomaa

Kasaatko huomaamattasi rästitöitä lomille ja viikonlopuille, vai pystytkö erottamaan työn ja vapaa-ajan toisistaan? Jätätkö tauon väliin, koska ajattelet silloin saavasi enemmän aikaan? Työn rasituksesta palautuminen vaatii unen lisäksi työstä irtautumista. Tauoista ei kannata tinkiä, sillä palautumista ja elpymistä tapahtuu työpäivän aikana nimenomaan lounas- ja kahvitauoilla. Monipuolisia vinkkejä työpäivän tauottamiseen on koottu tähän blogikirjoitukseen.

Oleellista palautumisen kannalta on myös se, että työpaikalta lähdetään ajoissa pois, irrotetaan ajatukset pois työstä, eikä jatketa työntekoa kotona. Palautumista edistävät leppoisa oleskelu, urheilu, mieluisat harrastukset ja ystävien tapaaminen, joita kannattaakin tehdä vapaa-ajalla rästitöiden sijaan. Tästä kirjoituksesta voit käydä lukemassa käytännön vinkkejä työstä irtautumiseen.

Lisää aivoviikosta ja aivojen terveyttä edistävistä tekijöistä voit käydä lukemassa Aivoliiton verkkosivuilta.

Start typing and press Enter to search

Timo_Mänty_nettikuva