Työterveyspsykologi Marjo Pennoselta kirja ”Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin”

Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin

Finlan työterveyspsykologi Marjo Pennonen on kirjoittanut kirjan ”Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin”. Lue Marjon haastattelu, ja kuulet lisää sekä kirjasta että Marjon kirjoitusharrastuksesta.

 

Kerro aluksi vähän itsestäsi?Finlan työterveyspsykologi Marjo Pennonen

Olen toiminut Finlassa työterveyspsykologina noin 10 vuotta. Koulutukseltani olen psykologian tohtori ja kasvatustieteen maisteri, minulla on myös opettajan pedagoginen pätevyys ja toki myös työterveyspsykologin pätevyys. Ennen Finlaa olen työskennellyt yliopistolla tutkijana ja opettajana, ammatinvalintapsykologina ja terveyskeskuspsykologina.

Finlassa työnkuvaani kuuluu sekä yksilöasiakasvastaanottoja että työyhteisötyötä. Työterveyspsykologi toimii keskusteluapuna ja tukena psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä, kuten työhön liittyvissä haasteissa ja ongelmatilanteissa, ja tarvittaessa teemme myös testausta esimerkiksi työkyvynarviointiin liittyen. Työyhteisötyöhön kuuluu mm. työpaikkaselvityksissä mukana oleminen, ryhmien vetäminen ja erilaisissa työyhteisön kriisi- ja konfliktitilanteissa tukena oleminen.

Mistä idea kirjan kirjoittamiseen lähti?

Harrastan kirjoittamista, ja aina väitöskirjan kirjoittamisesta lähtien mielessäni on pyörinyt ajatus tietokirjan kirjoittamisesta. Väitöskirjani aiheena oli työstä palautuminen. Tämän kirjan aihe muotoutui vähitellen, taustalla oli oma kiinnostukseni itsetuntemukseen ja halusin linkittää aiheen työhyvinvointiin. Työterveyspsykologin jokapäiväisessä työssä näen säännöllisesti ihmisiä, jotka voisivat hyötyä itsetuntemuksensa lisäämisestä. Monet tietävät teoriassa paljonkin näistä asioista, mutta tietoa ei viedä käytäntöön omaan elämään. Siksi kirjassa on paljon pohdintatehtäviä, jotka auttavat ajattelemaan asioita juuri omassa elämässä.

Kerro hieman kirjan sisällöstä? Kenelle se on suunnattu?

Kirjassa itsetuntemuksen roolia työhyvinvoinnissa käsitellään seuraavan jaottelun ja lukujen pohjalta:

  1. Terveys ja toimintakyky
  2. Osaaminen
  3. Arvot, asenteet ja motivaatio
  4. Johtaminen, työyhteisö ja työolot
  5. Persoonallisuus, itsetunto, ajatukset ja tunteet.

Luvuissa käsitellään mm. työergonomiaa, työstressiä, työuupumusta, oikean alan valintaa, motivaatiota, työpaikan ilmapiiriä ja itsetuntoa. Nämä asiat vaikuttavat meidän jokaisen työhyvinvointiin. Jokaisen luvun lopussa on pohdintatehtäviä, joihin kannattaa oikeasti pysähtyä ja miettiä, miten itse voi vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa.

Kirja on suunnattu kaikille työelämässä oleville tai sinne suuntaaville, jotka ovat kiinnostuneita omasta työhyvinvoinnistaan ja itsetuntemuksestaan. Kirjaa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi työterveydessä, henkilöstöhallinnossa tai urasuunnittelussa.

Kerroit, että harrastat kirjoittamista, kerro vähän lisää?

Olen tosiaan harrastanut kirjoittamista jo useita vuosia. Ajatus kirjoittamisesta lähti lukiessani romaania, päähäni syntyi tarina, jonka halusin ”kirjoittaa ulos”. Vuonna 2019 julkaistiin kaunokirjallinen esikoisteokseni ”Minä olen kuin Sinä”. Kirjaideoita on tälläkin hetkellä mielessä useita, ja osa niistä on jo osin kirjoitettunakin. Kaunokirjallisuudessa pääsee toteuttamaan itseänsä eri tavalla ja olemaan luova. Kaunokirjallisuudessakin voi toki käsitellä psykologisesti mielenkiintoisia teemoja, olisi kiva esimerkiksi kirjoittaa joskus työelämään sijoittuva romaani. Kirjoittaminen on kausiluontoinen harrastus, kirjoitan muun elämän ehdoilla ja silloin kun inspiraatio syntyy. Haluaisin julkaista jatkossa sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjoja.

 

Marjon kirjan löydät Duodecimin verkkokaupasta.

Marjon kirjailijataivalta pääset seuraamaan:
Facebook: https://www.facebook.com/kirjailija.marjo.pennonen
Instagram: https://www.instagram.com/marjo.pennonen/