Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.
Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.
Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.

Työterveyshuolto toimii diabetesta sairastavan työntekijän tukena

Työterveyshuolto toimii diabetesta sairastavan työntekijän tukena

Maailman diabetespäivää vietetään joka vuosi marraskuun 14. päivä. Se on Kansainvälisen diabetesliiton ja Maailman terveysjärjestön organisoima kampanja, jonka tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuista huomiota diabetekseen. Diabetespäivän teema vaihtuu vuosittain ja tänä vuonna teemana on Diabetes on jokaiselle omanlaisensa.

 

Millainen sairaus diabetes on?

Diabetes on yhteisnimitys sairauksille, joissa verensokeri on tavanomaista korkeampi. Diabeteksen muotoja tunnetaan useita, mutta useimmiten ne jaotellaan kahteen päätyyppiin. Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa haiman beetasolut ovat tulehtuneet, minkä vuoksi ne eivät tuota insuliinia. Tyypin 2 diabetekselle on puolestaan tyypillistä insuliiniresistenssi, eli insuliinin heikentynyt vaikutus kudoksissa. Suurin osa diabetesta sairastavista suomalaisista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Kun haima ei tuota insuliinia tai insuliini ei vaikuta normaalisti, maksa tuottaa liikaa sokeria verenkiertoon.

Tyypillisiin diabeteksen oireisiin kuuluvat lisääntynyt virtsaamisentarve ja janontunne, painon laskeminen, väsymys ja jalkojen puutuminen. Korkea verensokeri voi lisäksi vaikuttaa näkökykyyn.

Diabetes ja sen riski koskettavat merkittävästi nimenomaan työikäisiä. Se kuitenkin vaikuttaa vain harvoin varsinaiseen työntekoon tai ammatinvalintaan. Tärkeintä omaa työntekoa suunnitellessa on se, että työtehtävät sallivat diabeteksen hoitamisen työpäivän aikana. Turvallisuussyistä diabeetikoille ei kuitenkaan suositella vuorotyötä, yksintyöskentelyä tai työskentelyä korkealla.

 

Työterveyshuolto tukee diabetesta sairastavaa työntekijää

Työterveyshuolto on usein työikäisen ainoa kontakti terveydenhuoltojärjestelmään. Siksi työterveyshuollolla on keskeinen rooli tyypin 2 diabeteksen seulonnassa ja hoidossa. Työterveyshuollossa diabetesta sairastavien ja riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden keskeisenä tukena toimii diabeteshoitaja.

”Diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu tyypin 2 diabeetikoiden ohjaus ja omahoidon seuranta. Diabetesta sairastavat työntekijät käyvät diabeteshoitajan luona kontrollikäynneillä keskimäärin 1–4 kertaa vuodessa tilanteen mukaan. Kontrollikäynnillä annetaan ohjausta ruokavalioon, liikuntaan ja lääkitykseen sekä opastetaan jalkojen hoidossa, yksilöllisessä painonhallinnassa ja omaseurannassa. Diabeteshoitajan toimenkuvaan kuuluu myös elämäntapaohjaus ja yksilöllinen painonhallinnan ohjaus riskiryhmään kuuluville.”, kertoo Finlan diabeteshoitaja ja sairaanhoitaja Katja Juurinen.

Ohjaus on toimiva keino diabetesta sairastavien työntekijöiden tukemiseen. Se on henkilökohtaista ja yksilöllisesti suunniteltua.

”Moni diabetesta sairastava työntekijä kokee haastavana oman arkensa sovittamisen omahoidon kanssa. Ohjauksen avulla pyritäänkin sovittamaan lääkehoito sekä omahoito työntekijän arkeen sopivaksi. Hyvä hoitotasapaino ja omaseuranta tukevat työntekijän jaksamista.”, Juurinen lisää.

Diabetesta sairastavien työntekijöiden ohjauksen lisäksi on tärkeää välittää tietoa siitä, miten diabetesta voidaan ehkäistä. Tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn ei vielä ole tunnistettu keinoja, mutta toimivia keinoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen on osoitettu useissa tutkimuksissa.

”Tyypin 2 diabeteksen puhkeamista voidaan tutkimusten mukaan ehkäistä tai viivyttää kiinnittämällä huomiota elintapoihin, eli liikuntaan, terveelliseen ruokavalioon, painonhallintaan sekä tupakoimattomuuteen. Aktiivinen ja systemaattinen diabeteksen seulonta mahdollistaa sairauksen varhaisen toteamisen.”, Juurinen kertoo.

 

Lisätietoa maailman diabetespäivästä löydät Diabetesliiton nettisivuilta.

 

Kattavaa tietoa diabeteksesta, sen oireista ja hoidosta löydät Terveyskylän Diabetestalosta.

Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.
Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.
Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.