In Blogi

Finla Työterveyden asiakas Nokian Renkaat haastoi Finlan keväällä 2015 etsimään työterveyshoitajan, joka hoitaisi työkykyasioita sekä tukisi esimiehiä esimiestyössä työkykyasioiden ympärillä yrityksen tiloissa. Yrityksessä oli lisäksi alkamassa TTY:n vaikuttavuushanke, johon tarvittiin sopiva yhteyshenkilö.

”Näiden tarpeiden pohjalta Nokian Renkaille kehitettiin uniikki työterveyshuollon malli, jossa Finlan työterveyshoitaja toimii työkykykoordinaattorina osana yrityksen arkea. Tehtävään valittiin lähes 20-vuotisen työterveyshoitajan uran Finlalla tehnyt Outi Takaluoma. Nokian Renkaat on ensimmäinen yritys, jossa Finlan työkykykoordinaattorimalli on käytössä.”, toteaa Finlan palvelu- ja asiakkuusjohtaja Riikka Matilainen.

Työterveyshoitajasta on moneksi

Työkykykoordinaattori on työterveyshoitaja, joka työskentelee kokoaikaisesti asiakasyrityksessä, ja päävastuuna on yhteistyön kehittäminen yrityksen ja työterveyshuollon välillä. Tehtävän tarkoituksena on yrityksen sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähentäminen sairauspoissaolojen seurannan ja jatkuvan yhteydenpidon avulla. Tämän lisäksi tehtävään kuuluu työterveyshuollollisten toimenpiteiden aktivointi yrityksessä ja palveluntuottajalla sekä lukuisia muita työtehtäviä.

”Työnkuvani on erittäin monipuolinen, eikä kahta samanlaista työpäivää ole vielä sattunut kohdalle. Työnkuvaani kuuluu sairauspoissaolokehityksen seurannan ohella olennaisesti se, että olen kiinteästi yhteydessä sekä yrityksen esimiesten että oman työterveystiimin kanssa. Kehitän lisäksi ennaltaehkäisevää työterveystoimintaa, esimerkiksi yrityksen liikuntapalveluita. Tehtäväni tarkoituksena on sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähentäminen, mikä vaatii toteutuakseen aktiivista seurantaa ja kehitystyötä. Haluan osaltani varmistaa, että hoitoketju toimii, ja että olemme sitä, mitä lupaamme”, kertoo Nokian Renkailla työkykykoordinaattorina toimiva Outi Takaluoma.

Työkykykoordinaattori auttaa arjessa

Työkykykoordinaattorimalli on koettu Nokian Renkailla toimivaksi ja tehokkaaksi malliksi. Nokian Renkaiden Jukka Rikkinen (Head of Global Safety) kuvaa yhteistyön sujuneen loistavasti:

”Työkykyasioissa voimme olla luottavaisin mielin, kun sairauspoissaoloasiat ovat hoidossa ja niiden suhteen tehdään kehitystyötä jatkuvasti. Ennaltaehkäisevän työterveystyön tulokset alkavat pikkuhiljaa näkyä sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähenemisenä. Outi ei auta ihmisiä pelkästään akuuteissa tapauksissa, vaan monessa muussakin asiassa. Hän esimerkiksi auttaa työntekijöitä vakuutusasioiden kanssa, varmistaa palvelun saamisen, ja ohjaa tarvittaessa myös ammatilliseen kuntoutukseen. Outista on apua myös tiimien yhteisen sävelen löytämisessä ja työyhteisön pelisääntöjen tekemisessä. Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen esimiesten kanssa on jatkuvaa.”

Mallin ehdottomaksi vahvuudeksi on koettu se, että työkykykoordinaattori työskentelee mukana yrityksen arjessa, jolloin yrityksen ja sen työntekijöiden tarpeet tulevat tutuiksi.

”Mallin ehdoton vahvuus on se, että se on erittäin käytännönläheinen, tehokas ja tarjoaa luonnollisen yhteistyön mahdollisuuden, kun työkykyasiat voidaan hoitaa reaaliajassa. Koska työkykykoordinaattori on mukana yrityksen arjessa, yrityksen ja työntekijöiden tarpeet tulevat tutuiksi. Myös ennaltaehkäisevän työterveystyön mahdollisuus on täysin erilainen kuin perinteisessä työterveysmallissa, koska työkykykoordinaattori on oikeasti läsnä. Outi pystyy olemaan arjen iloissa ja suruissa mukana, oli kyseessä sitten yritys tai työntekijä. Aina ei voida vetää rajaa sille, missä tapauksissa työterveyshuollon on mahdollista auttaa yksilön murheissa, mutta malli on selkeästi madaltanut kynnystä puhua työkykyasioista”, Jukka Rikkinen kertoo.

Toimiva viestintä takaa tiiviin yhteistyön

Nokian Renkailla on myös oma vastuutyöterveyshoitaja, joka työskentelee Finlan Nokian toimipisteessä ja tekee tiivistä yhteistyötä työkykykoordinaattorin kanssa.

”Vaikka työskentelenkin asiakasyrityksessä, olo ei ole yksinäinen. Tukea asioihin saan tarvittaessa kollegoilta puhelimitse, tai tien toiselta puolelta Finlan toimipisteestä. Teemme työtä asiakkaan ehdoilla, ja toimivalla yhteistyöllä pystymme varmistamaan, että asioita viedään eteenpäin. Täällä Nokian Renkailla on oikein hyvä porukka”, Outi Takaluoma kertoo.

 

Kuvassa: Jukka Rikkinen ja Outi Takaluoma.

 

Start typing and press Enter to search

tyonantajamielikuva_artikkelikuva