Työfysioterapeuttien suoravastaanotto nopeuttaa tervehtymistä

Työfysioterapeutin suoravastaanotto

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti 28.3.2019, että työterveyshuollossa voidaan alkaa toteuttamaan suoravastaanottotoimintaa työterveyshuoltolaista poiketen. KELA aloitti työfysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan korvaukset 1/2020 alkaen. Suoravastaanottoa voi toteuttaa fysioterapeutin TULE-suoravastaanottokoulutussuosituksen mukaisen lisäkoulutuksen saanut työfysioterapeutti, joka toimii osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä.

Suoravastaanotto tarkoittaa sitä, että asiakas voi varata ajan tuki- ja liikuntaelinoireen vuoksi suoraan työfysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin tai työterveyshoitajan tarvearviota. Työfysioterapeutti konsultoi käynnillä tarpeen mukaan lääkäriä tai ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle. Työfysioterapeutti voi myös suositella asiakkaalle käsikaupasta saatavia kipulääkkeitä. Finlassa työfysioterapeutti ei kirjoita sairauslomaa.

Paukkunen Maija (2020) toteaa, että ”Työfysioterapeuttien suoravastaanotoissa on hyvää se, että vastaanottoajat ovat pidempiä kuin lääkäreillä. Näin on aikaa tutkia, ohjata ja rauhoitella kivuliasta asiakasta. Työterveyshuollossa tämä tarkoittaa myös sitä, että on enemmän aikaa arvioida potilaan toimintakykyä ja tarvittaessa pohtia ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi. Jos vaiva haittaa työssä, asiaa päästään heti selvittelemään myös työnantajan kanssa.”

 

Milloin suoravastaanotolle?

Työfysioterapeutin suoravastaanotolle voi varata ajan ensikäynnille tuleva tuki- ja liikuntaelinoireinen asiakas, jolla on äkillinen tai pitkittynyt oire esimerkiksi selässä, kädessä, olkapäässä, kyynärpäässä, polvessa, lonkassa jne. Vastaanotolla työfysioterapeutti tutkii, arvioi ja antaa ohjeet oireen helpottamiseksi. Tutkimuksen perusteella työfysioterapeutti tekee arvion hoidon tarpeesta.

 

Kokemuksia suoravastaanotosta

Finlan työfysioterapeutit kertovat, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun pääsevät nyt suoraan työfysioterapeutin vastaanotolle. Asiakkaan oireeseen paneudutaan ja tehdään alkukartoitus tilanteesta ja ohjeistetaan jatkotoimenpiteet sen mukaisesti. Usein tuki- ja liikuntaelinoireiden kohdalla lääkärin vastaanotolle ei ole suoranaista tarvetta, vaan asiat hoituvat työfysioterapeutin vastaanotolla. Vastaanotolta voidaan konsultoida lääkäriä esimerkiksi tulehduskipulääkekuurista tai sairausloman tarpeesta.

Eräs asiakas esimerkiksi varasi asiakaspalvelusta aikaa polviasioissaan työfysioterapeutin suoravastaanotolle. Asiakas sai vastaanotolla suoraan tilannearvion ja sen myötä voitiin konsultoida työterveyslääkäriä, joka ohjasi asiakkaan lopulta Coxaan.

Ajan voi varata myös Oma Finla -sovelluksen kautta, josta näkee kuka on oma työfysioterapeutti. ”Ajan varaaminen OmaFinlasta oli helppoa ja selkää, ei tarvitse soitella ajanvaraukseen. Kuvauksen vaivan luonteesta pystyi helposti kirjoittamaan ajanvarauksen yhteyteen. Sain suoravastaanotolla tarvitsemani ohjeet ja tilanne on nyt kunnossa”, kertoo Finlan asiakas.

 

Kustannushyödyt

Tähän mennessä Finlassa tehdyiltä suoravastaanottokäynneiltä 15% on ohjautunut lääkärin vastaanotolle tai lääkäriä on konsultoitu puhelimitse. Työfysioterapeutin jatkokäynnille on ohjautunut 47%, ja 35%:lla asia on hoitunut ensimmäisellä käynnillä eli ei ole ollut tarvetta jatkokäynteihin. Loput 3% asiakkaista on ohjattu työterveyshoitajan vastaanotolle tai fysioterapiaan työterveyshuollon ulkopuolelle.

Uuden toimintamallin myötä asiakkaan oire ei ehdi pitkittyä, joten tervehtyminen on sitä kautta nopeampaa. Asiakas pääsee tarvittaessa nopeammin jatkohoitoon, koska alkukartoitus tehdään vastaanotolla ja asiakas ohjataan oireen niin vaatiessa suoraan lääkäriin. Asiakkaalle tämä näkyy myös ajan säästönä.

Yritysnäkökulmasta katsottuna asiakkaan hoitoketju nopeutuu, mikä näkyy mm. työntekijöiden nopeampana toipumisena. Tällä on vaikutus sairauspoissaolojen lyhentymiseen ja pitkällä aikajänteellä myös niiden vähenemiseen. Jatkotutkimukset pystytään kohdentamaan niitä tarvitseville aiempaa nopeammin. Näin taloudellinen hyöty on merkittävä pitkällä aikajänteellä.

Ojha ym. (2014) tutkimuksessa vertailtiin kustannustehokkuutta ja asiakkaiden kokemuksia suoravastaanotosta. Tulokset näyttivät kustannusten jäävän pienemmiksi, kun potilas kohtaa fysioterapeutin suoraan ilman lääkärissä käyntiä. Myös Karppinen ym. (2020) ovat todenneet kirjallisuuskatsauksessa, että työfysioterapeutin suoravastaanotolla on kustannuksia alentava vaikutus, joka voinee selittyä pienemmästä määrästä jatkotutkimuksia sekä vastaanottokäyntejä.

 

Ajan varaaminen Finlassa

Jotta suoravastaanottoa voi käyttää, tulee yrityksellä olla tehtynä erillinen sopimus asiasta. Kun sopimus on kunnossa, asiakas voi varata ajan työfysioterapeutin suoravastaanotolle nettiajanvarauksesta, OmaFinla-sovelluksella tai soittamalla suoraan ajanvaraukseen p. 03 25639 555.

 

Onhan sinunkin yrityksesi jo tehnyt suoravastaanottosopimuksen?

Ole yhteydessä omaan työterveyshuoltotiimiisi sopimuksen mahdollistamiseksi.


 

Lähteet:
Karppinen, J. ym. 2020. Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoidossa. Työnjako ja kokemuksia. Suomen lääkärilehti, Vuosikerta 75 (5) 263-268.

Ojha, H. ym. 2014. Direct access compared with referred physical therapy episodes of care: a systematic review. Phys Ther 2014; 94:14-30.

Paukkunen, M. 2020. Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsee nyt myös työterveyshuollossa -”Kulttuuri on ollut se, että mennään lääkärille”. Mediuutiset 27.11.2020.