Treenaamalla osaamistasi vahvistat työhyvinvointiasi!

Osaamisen kehittäminen kannattaa aina.

Työelämässä saattaa välillä tulla eteen tilanteita, jolloin koet jämähtämistä tai turhautumista, eikä työ enää herätä innostusta tai anna onnistumisen kokemuksia. Pitkään jatkuessaan tämä saattaa johtaa työssäjaksamisen heikentymiseen tai työssä uupumiseen. Tilanteeseen ei kuitenkaan kannata jäädä odottelemaan vaan tarttua härkää sarvista ja ryhtyä rohkeasti ja luovasti etsimään ratkaisuja asian korjaamiseksi ja työssäjaksamisen parantamiseksi.

Yksi toimiva resepti ”jämähdykseen” on oman osaamisen kehittäminen. Oman osaamisen kehittäminen ei mene koskaan hukkaan. Se on sinun henkilökohtaista pääomaasi, jota kukaan ei vie sinulta pois.

 

Miten pääsee alkuun?

Omaa osaamista on mahdollista vahvistaa monella tavalla. Riippuu paljon tavoitteistasi, millaista vahvistusta osaamisellesi tarvitset tai kuinka massiivista muutosta työelämääsi havittelet. Liikkeelle on mahdollista lähteä pieninkin askelin. Alkuun pääsee esimerkiksi yhdessä työkaverin kanssa uusia tapoja ja taitoja opiskellen. Win-win-tilanteessa molempien osaaminen kehittyy, sekä työn tekemisen tavat saavat uusia vivahteita ja värejä. Uusien asioiden oppiminen ja omaksuminen yhdessä työkaverin kanssa luo innostumista, ja oma sekä työyhteisön työhyvinvointi vahvistuu laajemminkin.

Meillä Suomessa on paljon vaihtoehtoja kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen. Tarjolla on alakohtaisesti hyvin monipuolisia koulutusvaihtoehtoja kansanopistosta aina yliopistotason koulutukseen. Voit halutessasi suorittaa vain lyhyitä kursseja, tutkinnon osia tai jopa kokonaisia tutkintoja aikuiskoulutuksena. Monet koulutuksista on mahdollista suorittaa jopa työn ohella tai verkossa. Lyhyemmistäkin koulutuksista pystyy rakentamaan ja räätälöimään oman osaamisen ja omien tavoitteiden näkökulmasta kattavia kokonaisuuksia.

 

Nykyajan opiskelu on monimuotoista ja osallistavaa

Oppiminen ja opiskelu ei tarkoita nykypäivänä koulunpenkillä istumista, vaan opiskelu on hyvin monimuotoista ja osallistavaa. Opiskelusta ja osaamisen kehittämisestä on tehty hyvin joustavaa ja erilaisiin tarpeisiin vastaavaa. Jokaiselle oppijalle on löydettävissä itselle soveltuvat tavat. Jos sinulla ei esimerkiksi ole ”lukupäätä” niin tekemälläkin on mahdollista oppia.

Osaaminen on yhtä lailla tärkeä työhyvinvointia vahvistava tekijä kuin esimerkiksi fyysinen toimintakyky. Omaa osaamista kannattaa treenata ja vahvistaa. Se mahdollistaa monia hyviä asioita: uudenlaisia näkökulmia omaan työhön tai uusia mahdollisuuksia uudelle alalle, mahdollisuuksia tutustua ja verkostoitua uusien ihmisten kanssa sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksia. Osaamisen kehittäminen ei myöskään ole koskaan liian myöhäistä, vaan elinikäisen oppimisen ajatuksen mukaisesti oppiminen on tarkoitettu kaikille kaikissa työelämän vaiheissa. Osaamistasi kehittämällä varmistat parhaiten myös jaksamisesi nopeasti muuttuvassa työelämässä.

Finlan sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa voit laatia tavoitteet oman osaamisesi treenaamiseksi!

 

Sanna Lehtokannas
Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija