Koronarokottaminen käyntiin Finlassa

Koronarokottaminen on alkanut Finlassa.

Juuri ennen joulua teimme sopimuksen Tampereen kaupungin kanssa koronarokottamisesta. Finlan asiakkaista noin 50% on Tampereella, joten järjestelyt piti miettiä tarkasti. Mitä kaikkea tehtiin, jotta rokotukset saatiin käynnistettyä jo ennen loppiaista 5.1.2022? Finlan palvelu- ja asiakkuusjohtaja Riikka Matilainen ja palvelupäällikkö Jessica Blomberg-Niemelä aloittivat organisoinnin ripeästi.

”Ihan ensin kävimme Tampereen kaupungin kanssa palaverissa läpi, miten sopimusasiat etenevät. Tämän jälkeen lähdimme kartoittamaan, paljonko rokotettavia meillä on Tampereen alueella. Yksi tärkeimmistä asioista oli saada nopeasti katsottua meidän omat resurssit rokottamista varten kuntoon”, kertoo Jessica.

”Resurssin suunnittelu ja järjestäminen vei tosiaan eniten aikaa”, täydentää Riikka. ”Rokottamaan avuksi saimme kaksi nyt jo eläkkeellä olevaa työterveyshoitajaa, jotka olivat jääneet eläkkeelle Finlan työterveyshoitajan työstä viime vuonna”, hän jatkaa.

 

Tilasuunnittelua ja asiakasviestintää

Koska rokotteiden hävikki halutaan pitää mahdollisimman pienenä, tehtiin Finlassa päätös, että keskitämme rokottamisen Tampereella Finlaysonin työterveysasemalle. Näin on helpompi seurata rokotuksille tulevien määrää ja rokoteannosten menekkiä. Isoimpiin, yli 100 hengen yrityksiin voimme tarvittaessa järjestää oman rokotuspäivän tai -päivät, mikäli riittävä määrä rokotettavia ilmoittautuu niihin etukäteen.

Riikka ja Jessica pohtivat yhdessä miten Finlaysonin työterveysasemalla olisi sujuvinta järjestää rokottaminen, jotta muu toiminta ei häiriinny. ”Järjestimme tilat kolmelle rokottajalle, rokotuksien kirjaajalle, asiakkaille erilliset odotustilat sekä paikan ns. aulaemännälle Finlan hallinnon puolelta A-rapusta. Muutama hallinnon puolella työskentelevä työntekijä siirtyi toiseen työtilaan, mutta muuten tilaratkaisu rokottamiselle saatiin ’kevyesti’ järjestettyä”, Jessica kertoo.

”Lisäksi aloimme laatia tiedotetta koronarokotusten aloittamisesta Finlassa tamperelaisille asiakasyrityksillemme. Koska rokottaminen edellyttää, että asiakasyritys on tehnyt sopimuksen rokottamisesta meidän kanssa, Finlan asiakkuustiimillä on riittänyt töitä sopimusten ja asiakasviestinnän ja -ohjeistusten parissa”, kertoo Riikka, joka toimii myös asiakkuustiimin esihenkilönä.

 

Tyytyväisiä asiakkaita

”Rokotusaikoja on hyvin tarjolla nykyiseen kysyntään nähden. Vilkkaimpina päivinä rokottamassa on ollut yhtä aikaa kolme hoitajaa.

”Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun pääsevät omaan työterveyteen ottamaan koronarokotukset. Ajan varaaminen on vaivatonta nettiajanvarauksen kautta, ja rokottaminen sujuu jouhevasti ilman jonoja”, kertoo Jessica.

Kannattaa katsoa nettiajanvarauksesta vapaat rokotusajat, ajan voi saada hyvällä tuurilla jopa samalle päivällekin!

 

Rokottaminen alkanut muillakin paikkakunnilla

Tampereen lisäksi Finla on tehnyt alkuvuoden aikana sopimukset rokottamisesta Nokian, Lempäälän, Valkeakosken, Hämeenlinnan, Turun ja HUS:n alueen kanssa. Näiden kuntien rokottamisen lisätiedot löytyvät Finlan ajankohtaisista uutisista.

”Olemme järjestäneet rokottamiset Lempäälän Ideaparkin, Nokian, Hämeenlinnan sekä Turun työterveysasemille myös jo tässä vaiheessa. Valkeakosken työterveysasemalla rokottaminen alkaa 26.1.  Näiden lisäksi aloitamme työn myös pääkaupunkiseudun asiakkaidemme kanssa. Järjestelyt ovat sujuneet samalla kaavalla mutta pienimuotoisemmin kuin Finlaysonilla”, kertoo Riikka.

 


Koronarokottaminen työterveyshuollossa 

 • Finla on solminut yhteistyösopimuksia kuntien kanssa Covid-19 -rokotusten toteuttamisesta Finlan asiakasyrityksille, joiden toimipaikka on kyseisessä kunnassa.
 • Kaupunki/kunta antaa koronarokotteet työterveysyrityksille, ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.
 • Rokottaminen edellyttää, että yritys on tehnyt siitä sopimuksen Finlan kanssa.
 • Voimme rokottaa Finlan työterveyshuollon piiriin kuuluvia työntekijöitä työnantajan paikkakunnan perusteella työntekijän omasta kotikunnasta riippumatta.
 • Rokotustoiminnassa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kyseisen kunnan ajantasaisia suosituksia ja ohjeistuksia.
 • Asiakasyrityksellä on kaksi mahdollisuutta saada korvausta Kelasta rokottamisesta: sairausvakuutuslain mukainen korvaus (ns. suorakorvaus) tai työterveyshuollon kuluina Kela 1.

 

Koronarokotukset 

 • Koronarokotukset auttavat meitä matkalla normaalimpaan elämään.
 • Rokotettuna saat suojaa vakavalta koronavirustaudilta ja autat suojaamaan myös muita.
 • Koronarokotteet sopivat yleisesti hyvin lähes kaikille.
 • Kaikkien koronarokotteiden suojateho on hyvä vakavaa koronavirustautia vastaan.
 • Koronarokotus ei täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä, mutta se pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.