KORONAROKOTUKSET: Kunnat ovat vastuussa koronarokottamisesta, joten käännythän oman kotikuntasi puoleen kaikissa koronarokottamiseen liittyvissä asioissa.

Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.
Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.
Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.

Hyvä työilmapiiri on jokaisen vastuulla

Hyvä työilmapiiri lisää työntekijöiden voimavaroja ja saa aikaan työn imua. Se vahvistaa lisäksi jokaisen työyhteisön jäsenen työhyvinvointia, minkä on puolestaan todettu vaikuttavan positiivisesti sairauspoissaolojen määrään sekä tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Siksi työpaikan hyvästä ilmapiiristä on tärkeää huolehtia ja mahdollisiin epäkohtiin täytyy puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Hyvä työilmapiiri ei kuitenkaan ole asia, joka muodostuu työyhteisöön automaattisesti ylhäältäpäin annettuna, vaan kaikkien työyhteisön jäsenten täytyy ruokkia sitä omalta osaltaan.

Lähde liikkeelle pienistä, mutta merkityksellisistä teoista

Työilmapiiriin voi onneksi vaikuttaa aivan pienilläkin teoilla, joilla on lopulta suuri merkitys. Tervehtiminen, hymyily, kohtelias käytös, tasapuolinen kohtelu sekä muiden kunnioitus ja arvostus ovat kaikki tekoja, jotka pohjimmiltaan tulevat meiltä monilta aivan luonnostaan, mutta jotka ehkä toisinaan unohtuvat kiireen keskellä. Monesti myös kuulee, että arjen pienet kohteliaat teot jäävät pois, jos ne eivät ole työyhteisössä yleisenä tapana, ja työntekijät sopeutuvat vallitsevaan kulttuuriin. Kannattaa muistaa, että hyvilläkin tavoilla on taipumuksena levitä: hymy tarttuu ja huomaavaisuus huomataan. Siksi kannattaa itse näyttää rohkeasti esimerkkiä.

Omaa käytöstä kannattaa heijastaa siihen, millaisessa työyhteisössä haluaisit itse työskennellä. Tätä omaa ihanneilmapiiriä kannattaa luoda aktiivisesti ympärilleen toimimalla itse siten, kuin haluaisi muiden tässä ihanneympäristössä toimivan. Puhu toisista selän takana hyvää ja kiitä aina, kun havaitset, että kiitos olisi tilanteessa paikallaan.

Rakenna luottamusta luottamalla ja olemalla luotettava

Hyvä työilmapiiri kulkee käsi kädessä luottamuksen ilmapiirin kanssa. Luottamusta voi kuka tahansa rakentaa omalta osaltaan olemalla luottamuksen arvoinen ja osoittamalla luottavansa myös muihin. Opettele tuntemaan työyhteisön jäsenten työnkuvat ja arvosta heitä omien alojensa asiantuntijoina. Luottamus on avainasemassa hyvän ja rakentavan keskustelukulttuurin luomisessa, sillä luottamuksen ilmapiirin vallitessa uskalletaan tuoda omia näkemyksiä esille.

Hyvä työilmapiiri ei poissulje kritiikkiä, vaan auttaa kehittymään

Hyvän ilmapiirin aktiivinen luominen ja hyvien käytöstapojen korostaminen ei siis tietenkään tarkoita sitä, etteikö työyhteisössä voisi esittää kritiikkiä tai olla asioista eri mieltä. Kriittinen ajatteluhan auttaa koko työyhteisöä kehittymään ja luo uusia toimintatapoja. Avaimena kritiikin esittämisessä on se, miten näkemyksensä pukee sanoiksi. Kohdista kritiikki ihmisten sijasta asioihin ja käsittele asiat heidän kanssaan, joita ne koskevat. Luota siihen, että hyväntahtoisesti esitetty kritiikki saa helpommin tuulta alleen kuin ilkeillen esitetty. Voidaan jopa todeta, että hyvä työilmapiiri auttaa kritiikin käsittelyssä ja kehityksen viemisessä eteenpäin.

KORONAROKOTUKSET: Kunnat ovat vastuussa koronarokottamisesta, joten käännythän oman kotikuntasi puoleen kaikissa koronarokottamiseen liittyvissä asioissa.

Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.
Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.
Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.