Finla on osa Suomen Työterveys ry:tä

Korkealaatuisia, luotettuja ja lähellä olevia työterveyspalveluita

Suomen Työterveys ry on voittoa tavoittelematon verkosto, joka koostuu 19:stä palveluntuottajasta. Kaikki verkostoon kuuluvat palveluntuottajat ovat asiakasyritysten omistamia ja tuottavat työterveyshuollon palveluita. Verkosto on ollut toiminnassa jo 40 vuotta.”, kuvaa Finlan asiakkuuskoordinaattori ja Suomen Työterveys ry:n verkostokoordinaattori Satu Lantto.

Suomen Työterveys ry:n palveluita käyttää noin 5 000 yritystä ja 85 000 työntekijää ympäri Suomen, mikä tekee yhdistyksestä Suomen neljänneksi suurimman työterveyspalveluverkoston. Verkoston tavoitteena on tuottaa parasta mahdollista työterveyshuoltoa ja tukea asiakkaiden työhyvinvointia kaikilla työterveyden sektoreilla.

Hyödynnämme verkostoa etenkin niissä tapauksissa, kun järjestämme palveluita paikkakunnille, joilla meillä ei ole omaa työterveysasemaa. Verkoston jäseniä on yli 30:lla paikkakunnalla, jolloin laadukkaita työterveyshuollon palveluita on saatavilla ympäri Suomen. Jokaisella toimipaikalla työterveyshuollosta vastaavat työterveyshuollon erikoiskoulutetut ammattihenkilöt ja asiantuntijat: työterveyslääkärit, työterveyshoitajat, työterveyspsykologit, työfysioterapeutit ja muut työkyvyn asiantuntijat. Lisäksi jaamme alaan liittyviä yhteisiä ja hyväksi koettuja käytäntöjä verkoston jäsenten kesken.”, Lantto kertoo.

Suomen Työterveys ry tarjoaa jäsenyrityksilleen myös yhteisen työterveyden laadunhallintajärjestelmän, jonka kautta seurataan työterveyshuollon laatua. Laadunhallinta lisää paitsi asiakastyytyväisyyttä, myös työterveysorganisaation henkilöstön työtyytyväisyyttä ja sitä kautta työhyvinvointia.

Finla Työterveys on suurin verkostoon kuuluvista yrityksistä

Finla Työterveys Oy on suurin verkostoon kuuluvista yrityksistä, ja Finlan toimitusjohtaja Anu Pekki toimii myös Suomen Työterveys ry:n hallituksen puheenjohtajana. Verkostokoordinaattori Satu Lantto hoitaa yhdistyksen käytännön asioita sekä kokous- ja koulutuspäiväjärjestelyitä.

Yhdistys järjestää joka vuosi kevät- ja syyspäivät, joihin sisältyy koulutuksia. Tämän lisäksi vuoteen sisältyy hallituksen kokouksia sekä vuosikoulutuspäivien yhteydessä järjestettävä vuosikokous, jossa on paikalla edustajia kaikista jäsenyrityksistä.”, Lantto tiivistää.

Lisätietoja Suomen Työterveys ry:n nettisivulta http://www.suomentyoterveys.fi/

*Satu Lantto jäi äitiysvapaalle 14.9. ja verkostokoordinaattorin sijaisena toimii Finla Työterveydestä johdon assistentti Sanna Heiskanen. Asiakkuuskoordinaattorin sijaisena Finla Työterveydessä toimii Maija Huhtamäki.