Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

Ensiapukoulutus on hyödyksi töissä ja vapaa-ajalla

Ensiapukoulutus

Tarve työpaikkojen ensiapukoulutuksille lähtee työturvallisuuslaista: sen mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Tapaturmia ja sairauskohtauksia voi sattua kaikkialla – työpaikan koosta ja työn luonteesta riippumatta. Näin ollen jokaisella työpaikalla tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutuksen suorittaneita henkilöitä.

Ei pidä myöskään unohtaa, että ensiapuvalmiudesta on hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla: ajantasaiset ensiaputaidot rohkaisevat auttamaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa.

Mutta miten työpaikan ensiapuvalmiuden tarve selvitetään? Millaisia kursseja yrityksen työntekijöiden tulisi käydä?

Karkea periaate on se, että yrityksen henkilöstöstä vähintään viiden prosentin pitäisi saada ensiapukoulutus kertauksineen. Se, millainen ensiapuvalmius kussakin yrityksessä tarvitaan, arvioidaan kuitenkin aina työpaikkaselvityksessä yhteistyössä yrityksen kanssa. Arvion pohjalta katsotaan, millaisille ensiapukursseille yrityksessä on tarvetta ja mitä välttämättömiä ensiapuvälineitä työpaikalla täytyy olla.

Tapaturmavaaran aste antaa suuntaviivat ensiapukoulutuksen tarpeelle

Tapaturmavaarat, joiden mukaan koulutuksen tarvetta tarkastellaan, jaotellaan tavallisesti kolmeen eri asteeseen: vähäiseen, ilmeiseen ja erityiseen.

Vähäisen vaaran työpaikkana voidaan tavallisesti pitää esimerkiksi toimistotyötä. Tällöin minimivaatimuksena on joko 4:n tai 8:n tunnin hätäensiapukurssi.

Ilmeiseen vaaraan lukeutuvia töitä voivat olla puolestaan esimerkiksi varasto-, rakennus- tai kuljetustyötä sisältävät työt. Tällöin ensiapuvalmiusvaatimus on hieman suurempi: työntekijöiden joukossa täytyy olla henkilöitä, joilla on käytynä EA1-koulutus. Lisäksi koulutus täytyy uusia vähintään kolmen vuoden välein. Uusintakerroista joka toinen voi olla 4:n tai 8:n tunnin hätäensiapukoulutus.

Jos työpaikan tapaturmavaara on arvioitu erityiseksi, ensiapukoulutuksen saaneita täytyy olla enemmän kuin viisi prosenttia henkilöstöstä. Myös kertausten määrä on suurempi, ja kursseja suositellaankin käytäväksi noin puolentoista vuoden välein. Erityinen tapaturmavaara voi olla esimerkiksi töissä, joissa käsitellään syövyttäviä tai myrkyllisiä aineita, tai joissa palo-, sähköisku- tai räjähdysvaara on suuri.

Hyvässä ensiapukoulutuksessa huomioidaan työpaikan todelliset, työssä olevat riskit

Vaikka tapaturmavaaran aste antaa suunta-arvion ensiapukoulutuksen tarpeelle, jokaisen työpaikan ensiapuvalmiuden tarve selvitetään aina erikseen. Joissakin työpaikoissa tarve vaihtelee myös työtehtävittäin. Keskeistä kaikissa järjestämissämme kursseissa on kuitenkin se, että ne järjestetään oikeita riskejä silmällä pitäen.

”Kaikilla järjestämillämme ensiapukursseilla sisältö räätälöidään aina asiakasyrityksemme oman tarpeen ja tehtävän työn mukaan: koska tunnemme työn ja sen tekijät, voimme huomioida koulutuksessa todellisia, työssä olevia riskejä.”, kertoo Finlan työterveyshoitaja, ETK Katariina Keinänen.

Ammattitaitoiset työterveyshoitajamme pitävät ensiapukursseja asiakasyrityksillemme ja niitä on saatavilla koko palvelualueellamme joko Finlan tai asiakasyrityksen tiloissa.

”Kurssien sisällöt ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset, jolloin niistä saa aina myös kurssitodistuksen. Kaikilla kouluttajillamme on käytynä vaadittu SPR:n Ensiavun ja työterveystiedon kouluttaja -koulutus.”, Keinänen korostaa.

Käy tutustumassa ensiapukursseihimme ja niiden sisältöihin Kurssit ja kyselyt -sivullamme. Samasta paikasta näet myös kaikki tulevat ensiapukurssimme.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.