Ammattiastma vai astman työperäinen paheneminen?

Milloin on kyse ammattiastmasta?

Ammattiastmasta on kyse silloin, kun astman todennäköinen ja pääasiallinen aiheuttaja on jokin työympäristössä esiintyvä, sisään hengitettävä biologinen tai kemiallinen altiste. Usein ammattiastmaa aiheuttavat esimerkiksi kosteusvauriomikrobit, jauhopöly, eläinten rehut ja kampaamokemikaalit.

Ammattiastman tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi:

  • pitkittynyt yskä
  • limaneritys
  • hengenahdistus
  • hengityksen vinkuminen

Ammattiastmalle on myös tyypillistä, että oireet helpottavat loma-aikoina tai muiden pitkien vapaiden aikana. Jos sairaus pitkittyy, oireet eivät välttämättä enää helpota vapaa-ajalla, vaan niistä voi tulla jatkuvia. Oireet voivat ilmetä jotakin tiettyä työtehtävää tehtäessä tai käsiteltäessä jotakin tiettyä altistetta. Vaikka oireilu alkaa usein lähes välittömästi altistuksen jälkeen, tietyt kemikaalit saattavat aiheuttaa myös viivästyneitä reaktioita.

Työterveyshuolto selvittää työpaikoilla mahdollista altistumista aiheuttavat tekijät, jolloin otetaan huomioon työssä käsiteltävät aineet ja niihin liittyvät allergiaoireet. Kaikki työstä johtuvien oireiden tutkimukset ja hoito kuuluvat aina työterveyshuollon palveluihin. Ammattiastmatutkimukset käynnistetään heti, kun potilaan oireet sopivat ammattiastmaan. Tutkimuksissa käytetään apuna useimmiten kuvantamista, jolla suljetaan pois muita oireiden syitä, sekä PEF-työpaikkaseurantaa ja tarpeen vaatiessa myös muita menetelmiä. Ammattiastma todetaan aina lääketieteellisin perustein ja sen toteamiseen liittyy myös lainsäädännöllisiä perusteita.

Astma paranee täysin harvoin, mutta sairauden varhainen toteaminen ja altistumisen keskeyttäminen parantavat ennustetta. Ammattiastma hoidetaan aina tasapainoon ja sitä seurataan säännöllisesti työterveyshuollossa.

Ammattiastma vai astman työperäinen paheneminen?

Astman työperäisessä pahenemisessa astmaoireet pahenevat työtä tehdessä, mutta ammattiastman kriteerit eivät muilta osin täyty, eikä oireiden ja altistumisen syy-yhteyttä ole voitu osoittaa todeksi. Työperäistä astman pahenemista ei täten korvata ammattitautina. Vaikka kyse ei olisikaan ammattiastmasta, oireita aiheuttavia tekijöitä tulee ehdottomasti poistaa tai vähentää. Myös työperäisessä astman pahenemisessa työterveyshuollon kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri merkitys, sillä yhteisillä neuvotteluilla voidaan etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Tekstissä on käytetty hyödyksi lähteitä, joiden kautta saat lisätietoa ammattiastmasta sekä astman työperäisestä pahenemisesta:

Työterveyslaitoksen verkkosivut 

Hengitysliiton verkkosivut