Työfysioterapeutit ovat 1.1.2022 lähtien työterveyshuollon ammattihenkilöitä

Työterveyshuoltolaki muuttui vuoden 2022 alussa siten, että työfysioterapeuteista tulee työterveyshuollon ammattihenkilöitä. Tähän asti työfysioterapeutit ovat olleet työterveyshuollon asiantuntijoita, ja työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat olleet vain työterveyslääkärit ja -hoitajat.

Keskeisin muutos käytännössä on se, että työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin tarvearvio, joka on aiemmin vaadittu työfysioterapeutin työn Kela-korvattavuuteen, ei jatkossa ole tarpeellista. Työfysioterapeutti voi jatkossa myös tehdä tarvearvion työterveyshuollon asiantuntijan käytöstä, mikä toimii Kela-korvattavuuden perusteena näiden ammattiryhmien osalta (mm. työterveyspsykologit ja työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijat).

Mikäli yrityksessänne on ollut sopimus yksilöllisten käyntikertojen rajaamisesta työfysioterapeutille (esim. 1–3 käyntiä) on tämä rajaus edelleen mahdollista tehdä ja tulkitsemme sen olevan edelleen sellaisenaan voimassa. Huomioitavaa on, että lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut kuuluvat joka tapauksessa lähtökohtaisesti kaikkiin sopimuksiin entiseen tapaan. Työkykyarvioissa tulee Työterveyshuoltolain mukaisesti tarvittaessa voida käyttää myös työfysioterapeuttia ja työterveyspsykologia, toki tarvittaessa myös julkisen terveydenhuollon soveltuvuus rinnalla huomioiden. Ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa toteuttavat työterveyslääkärit, työterveyshoitajat ja työfysioterapeutit sekä heidän tarpeellisiksi katsomansa asiantuntijat, mm. työterveyspsykologit ja sosiaalialan asiantuntijat.

Työterveyshuoltosopimuksenne sanamuodot tullaan tarkistamaan seuraavan sopimuspäivityksen yhteydessä siten, että ne ovat 1.1.2022 voimaan tulevan lain mukaisia. Siihen asti toimii tämä tiedote liitteenä toimintasuunnitelmaanne työfysioterapeutin ammattihenkilöroolin osalta.