Järjestämme Finlan työterveyshuollossa oleville asiakkaille erilaisia ensiapukursseja.

Ensiapuvalmiudesta on hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ajantasaiset ensiaputaidot rohkaisevat auttamaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa.

Työturvallisuuslain (738/2008, 46§) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Ensiapukurssit ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset ja kursseista saa SPR:n kurssitodistukset.

Finla Työterveyden järjestämien ensiapukurssien kouluttajina toimivat ETK-pätevyyden omaavat ammattitaitoiset työterveyshoitajamme.

 

Syksyn 2017 kurssien aikataulun, ilmoittautumisohjeet ja hinnat löydät tästä liitteestä.

Ensiavun peruskurssi EA 1
16h

Kurssin tavoitteet ja sisältö

 • Elvytystapahtuma
 • Tajuton potilas
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokkipotilaan hoito
 • Sairauskohtauksien ja tavallisten tapaturmien hoito
 • Palovammojen ja sähkötapaturmien hoito
 • Murtumien ensiapu
 • Paleltumat ja lämpösairaudet ja niiden ensiapu
 • Myrkytyspotilaan hoito
Hätäensiapu
4h

Kurssin tavoitteet ja sisältö

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki ja verenvuodon tyrehdyttäminen.
 • Tapaturmien ehkäisy sekä tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.
Hätäensiapu EA
8h

Kurssin tavoitteet ja sisältö

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, verenvuodon tyrehdyttäminen, haavat, palovammat, tapaturmien ehkäisy ja/tai ryhmäkohtaisesti muita erikseen sovittavia aiheita/painotuksia.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.
Yrityksille räätälöityjä ensiapukursseja voi kysyä omalta työterveyshoitajalta.

 

Lisätietoja saa myös ensiapukurssien koordinaattoriltamme

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, työterveyshoitaja Pia Hakala

pia.hakala@finla.fi
+358 50 380 4199

Start typing and press Enter to search

uniryhmäKuva_motivaatio