Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.

Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.

Potilastiedon arkisto turvaa hyvää hoitoa

Finla Työterveys ottaa kevään 2016 aikana käyttöön Kelan ylläpitämän Potilastiedon arkiston. Sekä julkiset että yksityiset terveydenhuollon yksiköt tallentavat arkistoon potilastietoja, jotta ne säilyvät tallessa ja hoitavalla taholla olisi aina käytössään tarpeellinen tieto potilaan terveystiedoista kokonaiskuvan muodostamiseksi ja parhaan hoidon takaamiseksi. Näin hoidon turvallisuus lisääntyy ja samalla säästyy aikaa ja rahaa.

– Potilastiedon arkistosta Finlan hoitohenkilökunta näkee jatkossa esimerkiksi kaikki keskussairaalassa tai terveyskeskuksessa tallennetut tiedot potilaan hoidosta ja laboratoriokokeiden tuloksista ja voimassaolevista rokotuksista. Myöhemmin palvelu täydentyy myös lähetteiden tallentamisella. Tavoitteena on välttää päällekkäistä tutkimuksia ja saada potilaan hoito sujuvasti jatkumaan eri tahojen kesken, sovellusasiantuntija Jaana Ojala Finlasta kertoo.

Tietojen katselu potilastiedon arkistosta vaatii aina asiakkaan suostumuksen. Oma kanta -palvelussa voi käydä lukemassa Kanta-palveluita koskevan infon sekä antamassa suostumuksen tai kiellon omien potilastietojensa luovutukseen. Finlan henkilökunta toivookin, että mahdollisimman moni asiakas kävisi jo etukäteen tutustumassa Oma kanta -palvelussa asiaan ja tekemässä tarvittavat suostumus- tai kieltomerkinnät, koska tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa asiointia työterveysasemalla.

Omien tietojen joutumista vääriin käsiin ei tarvitse pelätä.

– Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietoja saavat käsitellä ainoastaan ne ammattihenkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon. Ennen tiedon hakemista varmistetaan, että potilaan ja hakijan välillä on hoitosuhde. Omakanta-palvelussa voi seurata, mihin tietoja on luovutettu, Ojala kertoo.

Potilastiedon arkistoa voivat käyttää terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös asiakkaat itse. Omia arkistoon kirjattuja potilas- ja reseptitietoja voi tarkastella Oma kanta -verkkopalvelussa osoitteessa www.omakanta.fi.

Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.

Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.