Maailman mielenterveyspäivä 10.10. – miten työpaikalla edistetään mielenterveyttä?

Maailman mielenterveyspäivää vietetään joka vuosi lokakuun kymmenentenä päivänä. Päivän tarkoituksena on herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta. Päivän avulla halutaan myös vähentää leimaamista, jota mielenterveyden ongelmiin edelleen liittyy.

Tämän vuoden mielenterveyspäivän maailmanlaajuisena teemana on nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys muuttuvassa maailmassa. Muuttuva maailma kytkeytyy läheisesti myös työelämään, sillä vuosien saatossa työn fyysinen kuormitus on hiljalleen korvautunut henkisellä kuormituksella, mikä asettaa haasteita työssä jaksamiselle.

Nuorten mielenterveyden häiriöiden vaikutus työkykyyn on huomattava. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan mielenterveyden häiriöt vievät yhä useamman nuoren aikuisen työkyvyttömyyseläkkeelle. Mielenterveyden edistämiseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota työelämässä.

Tapoja mielenterveyden tukemiseen työssä on useita ja niihin voi vaikuttaa jokainen työyhteisön jäsen omalla tavallaan.

Työntekijän kannattaa pohtia, mitkä ovat hänen omia vahvuuksiaan työn tekemisessä ja työelämän ulkopuolella. Yleensä ihminen nauttii niiden asioiden tekemisestä, joissa hän on hyvä, ja mielekäs tekeminen taistelee stressiä vastaan. Työn on todettu itsessään olevan hyväksi mielenterveydelle, ja mielekkäät työtehtävät antavat paitsi iloa, myös motivaatiota itsensä kehittämiseen. Kannattaa myös muistaa, että työn ulkopuolinen elämä heijastuu myös työelämään ja päinvastoin. Palautuminen, uni, rentoutuminen, fyysinen aktiivisuus ja ravinto auttavat jaksamaan myös töissä paremmin.

Työyhteisö voi tukea mielenterveyttä yleisesti siten, että jokainen pitää huolta hyvästä työilmapiiristä. On tärkeää, että työyhteisössä osoitetaan arvostusta toisia kohtaan sekä kuunnellaan ja huomioidaan muita. Hyvä työilmapiiri ja onnistunut vuorovaikutus lisäävät työn imua. On myös tärkeää, että esimiehellä on kyky huomata ongelmia työilmapiirissä ja työntekijöiden jaksamisessa. Hankalassa tilanteessa kannattaa muutenkin kääntyä esimiehen puoleen. Kerro kuormittumisestasi rohkeasti ja etsikää yhdessä ratkaisuja kuormittumisen vähentämiseen.

Myös työterveyshuolto toimii tukena työntekijän mielenterveysongelmissa ja työkykyasioissa. Keskeisinä mielenterveysongelmia ehkäisevinä työkaluina toimivat erilaiset varhaisen tuen muodot, joita voidaan järjestää myös ryhmille. Finla työterveydessä on esimerkiksi toteutettu voimavaralähtöisiä työkykyvalmennuksia, joista yksi oli kohdistettu erityisesti nuorille aikuisille.

Lisätietoa maailman mielenterveyspäivästä saat Suomen Mielenterveysseuran sivuilta.