Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

17.3.2020 alkaen palvelemme kaikilla asemillamme vain ajanvarauksella.

Koronavirus: Työterveyden tiedotteet

Päivitämme tälle sivulle kaikki koronaviruksen liittyvät Finla Työterveyden tiedotteet.


25.3.2020: Tietoa koronavirustestauksesta

Koronavirustestauksessa noudatetaan koko valtakunnassa THL:n ja paikallisen sairaanhoitopiirin ohjeistuksia. Ohjeita on velvoitettu noudattamaan sekä yksityispuolella että julkisella puolella. Uutisointi ja eri toimijoiden ilmoitukset testauksen aloittamisesta ovat lisänneet Finlan asiakkaissa kysymyksiä siitä, pääseekö muilla työterveystoimijoilla helpommin testiin. Jos virallisia ohjeistuksia noudatetaan, näin ei pitäisi olla. Pullonkaulana testaamiselle ei ole näytteenotto vaan testien analysointikapasiteetti, jota pyritään aktiivisesti nostamaan valtakunnallisella tasolla. Ennen kuin se on riittävä, on tärkeää, että testeihin ohjautuvat vain ne potilaat, joiden hoitamisessa testituloksella on suurin vaikutus.

Finla Työterveydessä on päätetty, että tällä hetkellä ohjaamme koronaepäilyt julkisen puolen arvioon, jos mielestämme henkilön testaaminen koronaviruksen osalta tulee kyseeseen. Seuraamme aktiivisesti potilaan vointia ja hoidon toteutumista. Testaus on toiminut mielestämme hyvin ja linjausten mukaisesti. Julkisella puolella yleisvaarallisen tartuntataudin hoitamisesta ei aiheudu yritykselle kustannuksia ja tämä toimintatapa säästää siten yrityksen kustannuksia nyt taloudellisesti muutenkin kuormittavassa tilanteessa.

Mikäli Finlan asiakasyrityksillä on halukkuutta siihen, että hoidamme koronatestauksen meillä, saamme asian muutamassa päivässä toimimaan. Kriteerit ovat kuitenkin samat koko alueella, joten tämä ei lisää sellaisten henkilöiden testaamista, jotka eivät kuulu kriteereiden piiriin. Jos testauksia aletaan hoitamaan Finlassa, aiheutuvia kustannuksia ovat varsinaisen näytteen hinnan lisäksi lääkärinarvio, näytteenottomaksu ja jatkotoimien järjestäminen testituloksen valmistuttua. Mikäli testaus toteutetaan yksityisen puolen toimintana esimerkiksi Finlassa, vastaa asiakasyritys kustannuksista.


19.3.2020 EK: Korona ja työehdot

EK:n työmarkkinajuristit ovat koonneet 10 kysymystä ja vastausta otsikolla koronavirus ja työehdot.

Linkki EK:n sivuille.


18.3.2020 Jos epäilet koronavirusta, voit tehdä nettitestin viranomaisten OmaOlossa

Terveysalan asiantuntijat eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), valtion omistama SoteDigi ja Kustannus Oy Duodecim ovat laatineet verkossa tehtävän testin, jossa kuka tahansa kansalainen voi testata omia oireitaan ja saada arvion, onko tarvetta hoitotoimiin.

Linkki palveluun: https://www.omaolo.fi/


17.3.2020 Muutoksia Finla Työterveyden vastaanotoissa epidemian aikana

Jotta voimme taata parhaan mahdollisen palvelutason asiakkaillemme ja ehkäistä koronaviruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti, olemme tehneet muutamia muutoksia vastaanottotoimintaamme. Muutokset tulevat voimaan 17.3.2020.

1. Lievät hengitystie- ja flunssaoireet tulee sairastaa kotona omalla ilmoituksella/esimiehen luvalla.
• Lieviä oireita ovat mm. nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky ja kuume. Kotona pitäisi pysytellä niin kauan, että oireet loppuvat.
• Terveydenhuoltoon ollaan yhteydessä puhelimitse/chatin kautta vain, .
• Jos sinulla on vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilan laskua tai flunssa johon tarvitset terveydenhuollon henkilöstön ohjantaa ja neuvontaa, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä!

2. Hengitystieoireisten vastaanotot
• Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Täältä sinut ohjataan tarvittaessa vastaanotolle.
Pirkanmaan alueella kaikki hengitystieinfektiovastaanotot keskitetään Lielahden asemalle, josta muu toiminta siirretään pois.

3. Millään Finlan asemalla ei oteta vastaan asiakkaita ilman ajanvarausta
• Finlan asemien päivystysvastaanotot ilman ajanvarausta lakkautetaan vallitsevassa tilanteessa.
• Kaikki vastaanottotoiminta, myös hoitajien vastaanotot, menevät siis jatkossa ajanvarauksen kautta.


10.3.2020 TAYS:n neuvontapuhelin

Pirkanmaalaiset voivat myös soittaa Taysin avaamaan neuvontapuhelimen, josta voi kysyä ohjeita, mikäli epäilee koronavirusinfektiota, puh. 03 311 65333. Numero on käytössä ympäri vuorokauden.


2.3.2020 Tiedote koronavirukseen liittyen

Jos epäilet koronavirustartuntaa, ota ensin yhteys puhelimitse asiakaspalveluumme (03) 2563 9555 ja saat ohjeet hoitoon hakeutumisesta.

Koronavirusta voi epäillä, jos sinulla on

  1. akuutin hengitystieinfektion oireita kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengitysvaikeus
    SEKÄ
  2. 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua jompikumpi seuraavista toteutuu:
    Oleskellut epidemia-alueella TAI ollut läheisessä kontaktissa laboratoriovarmistetun tapauksen kanssa

Ole tällöin viiveettä yhteydessä PUHELIMITSE (03) 2563 9555 työterveyshuoltoon tai oman paikkakunnan sairaalan päivystykseen.

Epäselvissä tilanteissa voit kontaktoida omaa vastuutyöterveyshoitajaa tai Finlan asiakaspalvelun sairaanhoitajaa.

Suomessa tärkeintä on nyt hengitystieinfektioiden ajankohtana hyvä käsihygienia sekä suun suojaaminen yskittäessä. Suu- ja nenämaskeille ei ole THL:n suosituksen mukaan tarvetta.

Alla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote koskien Wuhanin koronavirusta. Linkin kautta voi seurata ajankohtaista tilannetta, tietoja päivitetään alla olevalle sivulle jatkuvasti.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/wuhanin-koronavirus

Työterveyslaitos on lisäksi koonnut kattavan toimintaohjeen työnajantajalle koronavirusepidemiaan varautumiseksi: https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-toimintaohje-yrityksille-koronavirusepidemiaan-varautumiseksi/

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

17.3.2020 alkaen palvelemme kaikilla asemillamme vain ajanvarauksella.