Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.
Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.
Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.

Koronavirus: Työterveyden tiedotteet

Päivitämme tälle sivulle kaikki koronaviruksen liittyvät Finla Työterveyden tiedotteet.


13.1.2021 Koronarokotukset

Koronarokotukset ovat käynnistyneet Suomessa. Rokotusjärjestys on määritelty Suomen koronarokotestrategian mukaisesti siten, että ensimmäisenä rokotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka hoitavat COVID-19 –potilaita ja ne, jotka työskentelevät hoivakodeissa. Seuraavaksi rokotetaan ikääntyneet henkilöt, sekä henkilöt joilla on vakavalla koronataudille altistavia sairauksia. Näiden ryhmien jälkeen rokotetaan koko muu väestö.

Rokotusten järjestämisestä vastuussa ovat kunnat. THL ohjeistaa kaikkia toimijoita rokotejärjestelyistä, rokotteiden jakelusta sekä rokottamisesta. Lisätietoja THL:n kotisivuilta.

Finla Työterveys tekee yhteistyötä kuntien kanssa ja mahdollisista rokotuksista työterveydessä sovitaan erikseen. Tiedotamme lisää saatuamme lisätietoja käytänteisiin liittyen.


2.11.2020 Koronaviruspandemian tilannekatsaus ja ennuste

Toimitusjohtajamme Anu Pekki osallistui 28.10.2020 keskustelutilaisuuteen, jossa käytiin läpi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoiden näkemystä koronavirustilanteesta. Näkemys on, että uusia aaltoja on seuraavien 18-24 kuukauden aikajänteellä odotettavissa vielä useampia. Aaltojen esiintymistaajuutta ja voimakkuutta on vaikea ennustaa. Yksi mahdollinen skenaario on, että tämä koronavirus jää samalla tavalla kiertämään kuin influenssaviruksetkin.

Suomessa ensimmäiset pienimuotoiset rokotustoimenpiteet alkavat todennäköisesti Q1/2021. Rokote ei tule olemaan Suomessa laaja-alaisessa käytössä ennen H2/2021 ja teho voi olla influenssarokotteen luokkaa eikä rokotuskattavuudesta voida vielä sanoa mitään, tähänkin aikataulutukseen liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Rokotteen tulee olla erittäin turvallinen, jotta sen käyttö esim. nuorimpien ikäluokkien (alle 30-vuotiaat) rokottamiseen, jotka sairastavat taudin lievänä, voidaan perustella. Riittävä turvallisuus voidaan osoittaa vasta eri maiden hyvin laajamittaisella käytöllä ja tämä mennee todennäköisesti vuoden 2022 alkuun.

Merkittävin työkalu pandemiaan vaikuttamiseksi on tällä hetkellä tartuntaketjujen katkaisu, missä Suomessa on monilla alueilla onnistuttu hyvin. Tärkeää on edelleen myös hyvä hygieniataso, jonka toivotaan jatkuvan pandemian jälkeenkin. Samoin merkittäviä tekijöistä ovat rajoitukset ryhmäkokoontumisiin ja ryhmäharrastuksiin. Myönteistä on, että koronaan vaikeimmin sairastuvien potilaiden hoitokäytännöt ovat kehittyneet harppauksin keväästä.

 


8.10.2020 Kasvomaskien käyttösuositus asiakkaille pääkaupunkiseudulla

Koronavirusepidemian edelleen kiihtyessä haluamme kiinnittää asiakkaidemme huomion suojautumiseen myös työterveyshuollossa asioidessa. Uudenmaan alueelle annetun suosituksen mukaisesti suosittelemmekin, että kaikki Finlan Helsingin, Espoon, ja Vantaan asemilla asioivat asiakkaat käyttäisivät kasvomaskia tai kirurgista suu- nenäsuojainta koko asemalla viettämänsä ajan.

Samaten toivomme, että kaikki asiakkaat joko pesevät tai desinfioivat kätensä ennen vastaanottoa. Käsienpesumahdollisuus ja käsidesit löytyvät kaikilta asemiltamme.

Pysytään terveinä ja tehdään parhaamme epidemian leviämisen estämiseksi!

 


28.9.2020 Koronavirustestaus edelleen tärkeää lievissäkin oireissa

Nyt kun koronavirusepidemia on Suomessa lähtemässä uudelleen leviämään kesän pitkän rauhallisen jakson jälkeen (kuten oheisesta kuvasta voidaan havaita), haluamme muistuttaa asiakasyrityksiämme aktiivisen koronavirustestauksen ja tartuntoja ehkäisevien toimenpiteiden tärkeydestä.

Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että lievissäkin ylähengitystieinfektion tai vatsataudin oireissa hakeudutaan koronavirustestaukseen, eikä mennä työpaikalle ennen kuin testitulos on varmistunut negatiiviseksi.

Testauskriteerit ja testiin hakeutuminen

Voimassa olevien ohjeiden mukaan:

Koronavirusnäyte otetaan, jos 14 vuorokauden sisällä ennen hoitoon hakeutumista on alkanut:
– akuutti hengitystieinfektio (yksi oire riittää: kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju/makuaistin menetys) tai
– ripuli/vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä

Testaukseen hakeutuminen onnistuu helposti Omaolo-palvelussa tehtävän oirekartoituksen kautta.

Uudenmaan asukkaiden käytössä on HUSin Koronabotti.

Jos yrityksenne ei ole tehnyt Finlan kanssa sopimusta koronavirustestauksesta, poissaoloa omalla ilmoituksella myöntävät esimiehet voivat ohjata työntekijän hakeutumaan suoraan testaukseen, jos tällä on edellä mainittuja oireita. Tässä tilanteessa ohjaus työterveyshuoltoon on tarpeen vain, jos oireet ovat niin vaikeita tai pitkäkestoisia, että on tarvetta työterveyshuollon ammattilaisten arviolle.

Jos yrityksellänne on sopimus koronavirustestauksesta Finlan kanssa, toivomme oireiden alettua pikaista yhteydenottoa joko puhelimitse tai chatin kautta testauksen järjestämiseksi. Testauskapasiteettia meillä on tällä hetkellä hyvin, ja vastausviiveet ovat myös palaamassa aiemmalle noin yhden-kahden vuorokauden tasolle.

Testejä voidaan tarvita toistuvasti

On myös hyvä huomata, että koronavirustestejä voidaan joutua ottamaan samalta henkilöltä useita. Jos esimerkiksi aiemmin on flunssan yhteydessä tehty testi, joka on ollut negatiivinen, se ei luonnollisesti sulje pois uuden tartunnan mahdollisuutta jatkossa. Näin ollen uusien oireiden ilmaantuessa oireettoman ajanjakson jälkeen, uusi testi tehdään samoilla kriteereillä kuin aiemmin testaamattomillakin.

Sairauspoissaolotodistusten kirjoittaminen ja töihin paluu

Jos henkilö on ohjattu oireiden perusteella koronavirustestiin, töihin paluuta ei voi suositella ennen kuin testitulos on valmistunut ja negatiivinen. Tämä koskee myös tilanteita, joissa oireet ovat menneet ohi ennen testiin pääsyä tai tuloksen valmistumista.

Sairauslomaa kirjoitetaan oireiden aiheuttaman työkyvyn aleneman perusteella kuten muutenkin infektio-oireisilla.

Tuloksen tai testin odottaminen oireettomana ei ole peruste sairausloman kirjoittamiselle. Ensisijaisesti tällöin suositellaan etätyötä. Ellei se ole mahdollista, yritys ja työntekijä sopivat keskenään, kuinka poissaolo hoidetaan.

Jos yrityksellänne on oma ohjeistus koskien esimerkiksi oireettomien päivien määrää ennen työhön paluuta, tai testausta ulkomaanmatkalta palattua, huomaattehan että teidän pitää sopia työntekijöiden kanssa, miten järjestelyt oireettomana odottamisen ajalta hoidetaan. Sairauspoissaolotodistusta ei näillä perusteilla voida kirjoittaa.

 


18.8.2020 Koronavirustestaus ja sairauspoissaolon tarve

Koronavirusepidemian nostaessa taas päätään Suomessa, viranomaisten suositukset ja ohjeet ovat myös tarkentuneet, ja syksyn mittaan tulee varmasti vielä monia muutoksia. Seuraamme Finla Työterveydessä aktiivisesti tilannetta ja noudatamme omassa toiminnassamme aina kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja suosituksia.

Testausjonojen ja vastausaikojen pitkittyessä sairauspoissaoloihin ja töihin paluuseen liittyvät asiat mietityttävät varmasti monia. Tässä tiedotteessa Finlan tämänhetkinen käytäntö ja suositukset näihin liittyen.

 • Jos työntekijä on ohjattu oireiden perusteella koronavirustestiin, töihin paluuta ei voi suositella ennen kuin testitulos on valmistunut ja negatiivinen. Tämä koskee myös tilanteita, joissa oireet ovat menneet ohi ennen testiin pääsyä tai tuloksen valmistumista.
 • Sairauslomaa kirjoitettaessa arvioimme aina oireiden aiheuttaman työkyvyn alentumista suhteessa työn vaatimuksiin, samoilla perusteilla kuten muutenkin infektio-oireisilla.
 • Tuloksen tai testin odottaminen oireettomana ei ole peruste sairausloman kirjoittamiselle. Ensisijaisesti tällöin suositellaan etätyötä. Ellei se ole mahdollista, yrityksen ja työntekijän tulee sopia, miten mahdollinen poissaolo hoidetaan.
 • Jos koronavirustesti on otettu ja se on negatiivinen, töihin saa palata, kun vointi sen sallii. Täysi oireettomuus ei siis ole enää vaatimuksena töihin paluulle lääketieteellisin perustein, jos testi on negatiivinen. Asiakasyrityksillämme voi olla tästä poikkeavia, tiukempia käytänteitä, ja noudatamme luonnollisesti niitä yhdessä sovitulla tavalla.
 • Jos hengitystie- tai suolistoinfektio-oireista ei ole jostain syystä testattu koronavirusinfektion varalta, suosituksena on, että työhön saa palata vasta yhden tai kahden (sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat) oireettoman päivän jälkeen, kuten aiemminkin.

Oma työterveyshoitajanne vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin.

 


19.5.2020 Muutoksia asemien aukioloissa

Koronaepidemian takia asiakasvirtamme on vähentynyt joillakin työterveysasemilla, tämän takia aukioloajoissa on muutoksia:

 • Espoo asema suljettuna perjantaipäivät 31.5.2020 saakka.
 • Munkkisaaren asema suljettuna keskiviikkoisin ja perjantaisin 31.7.2020 saakka
 • Lokomonkadun työterveysasemamme on suljettuna perjantait 3.7.2020 saakka

29.4.2020 Muutoksia Kelan tuissa ja palveluissa

Moniin Kelan myöntämiin tukiin on tullut muutoksia koronan vuoksi. Esimerkiksi työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan ehtoja ja tasoa. Lisäksi väliaikainen epidemiatuki korvaa niiden henkilöiden ansionmenetystä, jotka joutuvat epidemian aikana ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia.

Lue lisää Kelan sivuilta.


23.4.2020 Koronavirustestausta laajennetaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut hiljattain uudet koronaviruksen testauksen kriteerit, ja sekä Pirkanmaan että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirit ovat sen mukaisesti päivittäneet omat kriteerinsä. Myös Finlassa noudatetaan näitä ohjeita, joiden mukaan akuuttiin hengitystieinfektioon sairastuneita ohjataan koronavirustestaukseen nyt aiempaa herkemmin.

Jos sinulla on
– Akuutin hengitystieinfektion oireet (yksi oire riittää: kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju/makuaistin menetys)
TAI
– Ripuli/vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä

ota yhteyttä Finlaan puhelimitse (03 25639555) tai chatin kautta.

Vakavissa oireissa ja Finlan aukioloaikojen ulkopuolella, ota puhelimitse yhteys oman kotikuntasi koronavirusneuvontaan tai päivystykseen.


22.4.2020 Älä unohda muita sairauksia koronan aikana

Koronavirusepidemian aikana on erityisen tärkeää huolehtia, että muut perussairaudet ovat hyvässä hoitotasapainossa. Näin ollen esimerkiksi diabeteksen, astman, verenpainetaudin tai sydänsairauksien seurantakäyntejä ja tutkimuksia ei missään nimessä kannata keskeyttää tai lykätä.

Meillä Finlassa voi edelleen asioida turvallisesti myös fyysisillä vastaanotoilla, laboratoriossa ja röntgenissä. Runsaan etävastaanoton käytön vuoksi asemilla on väljää, ja siivousta on meillä tehostettu entisestään. Henkilökuntamme jää kotiin jo lievien infektio-oireiden ilmaantuessa, ja infektio-oireisten asiakkaiden hoito on keskitetty Lielahden asemalle. Koronavirustartunnan riski Finlassa asioidessa on siis erittäin pieni.

Muistathan kuitenkin edelleen, että muiden asiakkaiden ja henkilökuntamme terveyden suojaamiseksi, infektio-oireisena ei vastaanotolle saa tulla. Olethan siis näissä tapauksissa aina ensin yhteydessä puhelimitse tai chatin kautta.


6.4.2020: Finlassa aloitetaan koronavirusinfektion (COVID-19) laboratoriotutkimukset 8.4.2020

Pirkanmaan alueella teemme testauksen itse yhteistyössä Fimlabin kanssa. Näytteet otetaan Lielahden asemalla. Testiin pääsee vain lääkärin etävastaanotolla tekemällä lähetteellä. Testin hinta on 195.00 € ja lisäksi laskutetaan hoitajan ja lääkärin ajankäytöstä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Pirkanmaan alueen ulkopuolella tarjoamme testausta yhteistyössä Terveystalon kanssa. Terveystalossa tehdyn testin hinta on 195.00 € ja lisäksi laskutetaan Terveystalon chat-lääkärin palvelu (lähetteen teko ja tulosten ilmoittaminen) Terveystalon hinnaston mukaisesti. Finlan hoitajan ja lääkärin ajankäytöstä laskutamme voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Näytteenottoon ohjauksessa noudatamme THL:n ja sairaanhoitopiirien suosituksia, joten testaus kohdistuu ensisijaisesti yhteiskunnan toiminnan tai yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta kriittisissä tehtävissä oleviin, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Jos olette kiinnostuneita hankkimaan mahdollisuuden testaukseen työntekijöillenne, olkaa yhteydessä omaan työterveyshoitajaanne. Testauksesta tehdään lisäys työterveyshuoltosopimukseenne, ja testaus voi alkaa vasta kun lisäys on tehty ja allekirjoitettu.


25.3.2020: Tietoa koronavirustestauksesta

Koronavirustestauksessa noudatetaan koko valtakunnassa THL:n ja paikallisen sairaanhoitopiirin ohjeistuksia. Ohjeita on velvoitettu noudattamaan sekä yksityispuolella että julkisella puolella. Uutisointi ja eri toimijoiden ilmoitukset testauksen aloittamisesta ovat lisänneet Finlan asiakkaissa kysymyksiä siitä, pääseekö muilla työterveystoimijoilla helpommin testiin. Jos virallisia ohjeistuksia noudatetaan, näin ei pitäisi olla. Pullonkaulana testaamiselle ei ole näytteenotto vaan testien analysointikapasiteetti, jota pyritään aktiivisesti nostamaan valtakunnallisella tasolla. Ennen kuin se on riittävä, on tärkeää, että testeihin ohjautuvat vain ne potilaat, joiden hoitamisessa testituloksella on suurin vaikutus.

Finla Työterveydessä on päätetty, että tällä hetkellä ohjaamme koronaepäilyt julkisen puolen arvioon, jos mielestämme henkilön testaaminen koronaviruksen osalta tulee kyseeseen. Seuraamme aktiivisesti potilaan vointia ja hoidon toteutumista. Testaus on toiminut mielestämme hyvin ja linjausten mukaisesti. Julkisella puolella yleisvaarallisen tartuntataudin hoitamisesta ei aiheudu yritykselle kustannuksia ja tämä toimintatapa säästää siten yrityksen kustannuksia nyt taloudellisesti muutenkin kuormittavassa tilanteessa.

Mikäli Finlan asiakasyrityksillä on halukkuutta siihen, että hoidamme koronatestauksen meillä, saamme asian muutamassa päivässä toimimaan. Kriteerit ovat kuitenkin samat koko alueella, joten tämä ei lisää sellaisten henkilöiden testaamista, jotka eivät kuulu kriteereiden piiriin. Jos testauksia aletaan hoitamaan Finlassa, aiheutuvia kustannuksia ovat varsinaisen näytteen hinnan lisäksi lääkärinarvio, näytteenottomaksu ja jatkotoimien järjestäminen testituloksen valmistuttua. Mikäli testaus toteutetaan yksityisen puolen toimintana esimerkiksi Finlassa, vastaa asiakasyritys kustannuksista.


19.3.2020 EK: Korona ja työehdot

EK:n työmarkkinajuristit ovat koonneet 10 kysymystä ja vastausta otsikolla koronavirus ja työehdot.

Linkki EK:n sivuille.


18.3.2020 Jos epäilet koronavirusta, voit tehdä nettitestin viranomaisten OmaOlossa

Terveysalan asiantuntijat eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), valtion omistama SoteDigi ja Kustannus Oy Duodecim ovat laatineet verkossa tehtävän testin, jossa kuka tahansa kansalainen voi testata omia oireitaan ja saada arvion, onko tarvetta hoitotoimiin.

Linkki palveluun: https://www.omaolo.fi/


17.3.2020 Muutoksia Finla Työterveyden vastaanotoissa epidemian aikana

Jotta voimme taata parhaan mahdollisen palvelutason asiakkaillemme ja ehkäistä koronaviruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti, olemme tehneet muutamia muutoksia vastaanottotoimintaamme. Muutokset tulevat voimaan 17.3.2020.

1. Lievät hengitystie- ja flunssaoireet tulee sairastaa kotona omalla ilmoituksella/esimiehen luvalla.
• Lieviä oireita ovat mm. nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky ja kuume. Kotona pitäisi pysytellä niin kauan, että oireet loppuvat.
• Terveydenhuoltoon ollaan yhteydessä puhelimitse/chatin kautta vain, .
• Jos sinulla on vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilan laskua tai flunssa johon tarvitset terveydenhuollon henkilöstön ohjantaa ja neuvontaa, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä!

2. Hengitystieoireisten vastaanotot
• Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Täältä sinut ohjataan tarvittaessa vastaanotolle.
Pirkanmaan alueella kaikki hengitystieinfektiovastaanotot keskitetään Lielahden asemalle, josta muu toiminta siirretään pois.

3. Millään Finlan asemalla ei oteta vastaan asiakkaita ilman ajanvarausta
• Finlan asemien päivystysvastaanotot ilman ajanvarausta lakkautetaan vallitsevassa tilanteessa.
• Kaikki vastaanottotoiminta, myös hoitajien vastaanotot, menevät siis jatkossa ajanvarauksen kautta.


10.3.2020 TAYS:n neuvontapuhelin

Pirkanmaalaiset voivat myös soittaa Taysin avaamaan neuvontapuhelimen, josta voi kysyä ohjeita, mikäli epäilee koronavirusinfektiota, puh. 03 311 65333. Numero on käytössä ympäri vuorokauden.


2.3.2020 Tiedote koronavirukseen liittyen

Jos epäilet koronavirustartuntaa, ota ensin yhteys puhelimitse asiakaspalveluumme (03) 2563 9555 ja saat ohjeet hoitoon hakeutumisesta.

Koronavirusta voi epäillä, jos sinulla on

 1. akuutin hengitystieinfektion oireita kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengitysvaikeus
  SEKÄ
 2. 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua jompikumpi seuraavista toteutuu:
  Oleskellut epidemia-alueella TAI ollut läheisessä kontaktissa laboratoriovarmistetun tapauksen kanssa

Ole tällöin viiveettä yhteydessä PUHELIMITSE (03) 2563 9555 työterveyshuoltoon tai oman paikkakunnan sairaalan päivystykseen.

Epäselvissä tilanteissa voit kontaktoida omaa vastuutyöterveyshoitajaa tai Finlan asiakaspalvelun sairaanhoitajaa.

Suomessa tärkeintä on nyt hengitystieinfektioiden ajankohtana hyvä käsihygienia sekä suun suojaaminen yskittäessä. Suu- ja nenämaskeille ei ole THL:n suosituksen mukaan tarvetta.

Alla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote koskien Wuhanin koronavirusta. Linkin kautta voi seurata ajankohtaista tilannetta, tietoja päivitetään alla olevalle sivulle jatkuvasti.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/wuhanin-koronavirus

Työterveyslaitos on lisäksi koonnut kattavan toimintaohjeen työnajantajalle koronavirusepidemiaan varautumiseksi: https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-toimintaohje-yrityksille-koronavirusepidemiaan-varautumiseksi/

Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.
Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.
Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.