Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

Kansainvälinen tupakaton päivä 31.5.2019

Perjantaina 31.5. vietetään kansainvälistä tupakatonta päivää. Päivää organisoi Maailman terveysjärjestö WHO, joka kampanjoi aiheesta vuosittain vaihtuvan teeman avulla. Päivänä halutaan viestittää tupakan riskeistä ja haitoista, sillä pelkästään jo länsimaissa neljätoista prosenttia kuolemista johtuu tupakan aiheuttamista sairauksista. Tämän vuoksi tupakoinnin lopettaminen on yksi merkittävimmistä terveyttä edistävistä teoista.

Tämän vuoden tupakattoman päivän teemana on ”tupakka ja keuhkot”. Teemalla halutaan nostaa esiin monia tupakoinnista johtuvia haittoja, jotka näkyvät ihmisten keuhkojen terveydessä. Näistä tutuimpia ovat keuhkosyöpä ja keuhkoahtaumatauti. Täytyy kuitenkin myös muistaa, että tupakansavulle altistuvat usein muutkin kuin tupakoitsijat, jolloin haitat koskevat myös muita.

Miten työpaikalla voidaan kannustaa savuttomuuteen?

Tietyillä työpaikoilla tupakkatauot ovat osa arkipäivää ja ne ovat työntekijöille tärkeitä sosiaalisia tilanteita. Siksi savuttomuuden edistäminen saattaa aiheuttaa työyhteisössä suurtakin vastarintaa, vaikka tarkoitus savuttomuuden edistämisessä on tietenkin hyvä. Siksi tällaisessa tilanteessa korostuu yhteistyön merkitys. Tupakkataukojen tilalle kannattaa kehitellä yhdessä muunlaisia tauonviettotapoja, jotka tarjoavat samanlaisen mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja työstä irtautumiseen.

Työterveyslaitoksen mukaan työnantaja voi myös omalta osaltaan tukea tupakoinnin lopettamista esimerkiksi korvaamalla tupakoinnin lopettavalle vieroitusvalmisteita. Tällainenkin satsaus säästää työnantajaa suuremmilta kustannuksilta muun muassa sairauspoissaolojen vähentymisen myötä. Työnantajan kannattaa lisäksi hyödyntää työterveyshuollon ammattilaisten ammattitaitoa ja tehdä yhteistyötä työpaikan savuttomuuden edistämiseksi.

 

Tekstin pohjana on käytetty lähteitä, joiden kautta löydät tietoa savuttomuuden edistämisestä työpaikalla, tupakoinnin lopettamisen hyödyistä sekä tupakoinnin lopettamiseen tukea tarjoavista tahoista.

Tietoiskun savuttomasta työpaikasta löydät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Tietoa tupakoinnin lopettamisen hyödyistä on koottu muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuille.

Tupakan lopettamiseen tukea tarjoavia tahoja löydät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.