Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

Finla uudisti sähköisen asioinnin OmaFinla-palveluksi

Työterveyshuollon etäpalvelut

Movendos ja Finla Työterveys Oy käynnistivät yhteistyön keväällä 2019, kun Finla otti käyttöön sähköiset terveys-, hyvinvointi- ja työolosuhdekartoitukset.

Keväällä 2020 yhteistyö laajeni, kun maaliskuun lopussa Finlan etävastaanotto ja nettiajanvaraus siirrettiin Movendoksen järjestelmiin ja nimettiin samalla OmaFinlaksi. Siihen kuuluvat etävastaanoton eli kiireettömän ja kiireellisen viestinnän ja videovastaanoton kattava mClinic, sekä oire- ja tarvepohjainen oikeiden palvelujen äärelle ohjaava mBooking-ajanvaraus. Lisäksi käyttöön otettiin samanniminen mobiilisovellus.

-Sähköiset palvelut tuovat ketteryyttä työterveystoimintaan ja mahdollistavat nopean reagoinnin myös työpaikan tilanteisiin. Koemme Finlassa, että olemme kyenneet näiden avulla jalkautumaan paremmin yritysten arkeen myös ennaltaehkäisevässä työssä, Finlan toimitusjohtaja Anu Pekki kertoo.

Finlan Nora Nyberg ja Riikka Matilainen pitävät järjestelmän asiakaslähtöisyyttä tärkeänä.

Kaikki sähköiset palvelut asiakkaalle yhden luukun kautta

Finla otti sähköisten kartoitusten lisäksi käyttöön Movendoksen etävastaanottopalvelun ja oire- ja tarvepohjaisen sähköisen ajanvarauksen. Nämä kaikki ovat osa Movendos Health Platform-kokonaisuutta.

Finla on jo vuosia tarjonnut oire- ja tarvepohjaisen ajanvarauksen sekä chat- ja videopalvelut asiakkailleen. Kokonaisuuden osalta oli kuitenkin tarvetta saada sujuvat palvelut yhden luukun taakse.

Siirryttyämme yhteistyöhön Movendoksen kanssa etävastaanoton ja kartoitusten osalta, oli loogista ottaa myös ajanvaraus saman kanavan kautta. Samalla otimme käyttöön Movendoksen sähköisen asioinnin mobiilisovelluksen, joka parantaa asiakaskokemusta, Finlan palvelu- ja asiakkuusjohtaja Riikka Matilainen toteaa.

Helppoa tiedonkeruuta ja raportointia arjen työn tueksi

Movendoksen mSurvey-kartoituspalvelussa on mahdollista valita erilaisia kysymysosioita ja niiden yhdistelmiä asiakasyritysten tarpeiden mukaan.

Kyselyjärjestelmä on helppokäyttöinen, koska työterveyshuollon edustaja saa itse nopeasti valittua ja luotua tarvittavat kyselyt. Järjestelmässä on kattavat kyselyosiot esimerkiksi altistelähtöisiin terveystarkastuksiin. Työterveyshuollon näkökulmasta myös helppokäyttöinen tulosnäkymä on tärkeä työtä helpottava tekijä. Siinä työterveyshuollon kontaktoitavat tai tukea tarvitsevat henkilöt on helppo suodattaa vastausten perusteella, Finlan palvelukoordinaattori Nora Nyberg kertoo.

Oleellista sähköisissä terveyspalveluissa on paitsi ammattilaisen työn helpottaminen, myös asiakkaan palvelun sujuvoittaminen.

Työterveysasiakkaan näkökulmasta kyselyiden räätälöintimahdollisuus asiakasyritysten tarpeiden mukaan on todella hyvä juttu. Kyselyt saadaan nopeasti käynnistettyä, ja henkilöasiakkaat saavat kyselystä saman tien palautteen itselleen. Asiakasyritykselle puolestaan saadaan helposti selkeä ja kattava raportti, Nyberg kiittelee.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.