Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

17.3.2020 alkaen palvelemme kaikilla asemillamme vain ajanvarauksella.

Finla Työterveydelle on myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Finla Työterveys Oy:lle ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin. Se on kansainvälisellä tasolla tunnettu laatujärjestelmän sertifikaatti, joka on luotettava osoitus siitä, että kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti.

ISO 9001 -standardia sovelletaan maailmanlaajuisesti eri aloilla, ja se perustuu jatkuvan kehittämisen ja laadun parantamisen filosofiaan. Sertifikaatti myönnetään ISO 9001 -standardit täyttäville yrityksille. Sertifikaatti on siis osoitus siitä, että sekä Finlan työterveyspalveluiden tuottaminen, että sen tukipalvelut täyttävät standardin kriteerit.

”Finlassa laatutyötä on tehty pitkään. Toimintamme laajentuessa uusille paikkakunnille tämä on noussut entistä tärkeämmäksi; sisäisiä auditointeja on tehty kaikilla työterveysasemilla ja toiminnanohjausjärjestelmä on saatu jokaisen finlalaisen jokapäiväiseen käyttöön. Olemme viime vuosina panostaneet myös dokumenttien karsintaan, jotta olennainen erottuu selkeästi ja keskeiset asiat tulevat helposti osaksi jokaisen toimintaan. Innostuminen laadun kehittämisestä toi halun oppia lisää ja aloitimme ulkopuolisen tahon kanssa laatutyömme arvioinnin; sertifikaatin hakemisen vuonna 2019.” kertoo Finlan toimitusjohtaja Anu Pekki.

”Nykypäivän työelämässä monipuolisen työterveyshuollon merkitys korostuu. Olemme laadukas ja kotimainen työterveyshuollon erikoisosaaja, ja päämäärämme on suomalaisten työhyvinvoinnin edistäminen alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Sertifikaatti näkyykin toiminnassamme paitsi luotettavana osoituksena laadusta, myös osoituksena jatkuvasta panostuksesta laadun kehittämiseen.” toteaa Pekki.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

17.3.2020 alkaen palvelemme kaikilla asemillamme vain ajanvarauksella.