Ennaltaehkäisevä työ tukee henkilöstön jaksamista ja palautumista

Elmo toi työterveyspsykologin toimistolleen

Finla Työterveys ja ICT-talo Elmo toteuttivat keväällä poikkeuksellisen mittavan työhyvinvointiprojektin. Tavoitteena oli kiinnittää huomiota palautumisen merkitykseen ja luoda ennaltaehkäisevä toimintamalli työuupumista vastaan. Projektiin kuului luentojen ja hyvinvointikyselyiden lisäksi merkittävänä osana henkilökohtaiset tapaamiset työterveyspsykologin kanssa.

Tehdyn työn merkitys korostuu, kun koronapandemia haastaa työntekijöiden jaksamista ja työtapoja. Keskeisiksi kuormitustekijöiksi Finlan kanssa tehdyssä projektissa tunnistettiin prosessien keskeneräisyys, keskeytykset ja oman ajan hallinta. Jälkimmäinen korostuu entisestään ihmisten siirryttyä etätöihin.

– Teknologia antaa vapauden tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta, jolloin sähköposteja myös luetaan missä ja milloin tahansa. Asiantuntijatyö kuormittaa ylipäänsä todella paljon ja vaatii palautumista. On tärkeä pitää huolta työn ja vapaa-ajan rytmistä, työterveyspsykologi ja työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Miia Metsänen Finlasta painottaa.

Koronatilanne haastaa monin tavoin myös epävarmuuden sietokykyä.

– Keskeistä on maadoittaa itsensä asioihin, joihin voi vaikuttaa. Maailma on aina epävarma, jolloin on hyvä laskeutua siihen, mitkä asiat ovat omissa käsissä ja mitä niiden eteen voi tehdä, Metsänen ohjeistaa.

Lupa olla erilaisia, myös kuormittuneisuudessa

Saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta Elmo ja Finla kannustavat muitakin yrityksiä toimimaan ennaltaehkäisevästi. Keskeistä on tarjota kanavia niin sisäiseen keskusteluun kuin psykologisiin palveluihin. Keskustelukanavia voivat olla erilaiset pienryhmäkeskustelut, anonyymit palautekanavat ja esimiestapaamiset.

Yli puolet Elmon henkilöstöstä käytti hyväkseen työterveyspsykologin tapaamismahdollisuutta.

– Toimme tapaamiset Elmon tiloihin, jolla pyrimme entisestään madaltamaan rimaa. Monilla on virheellinen käsitys, että työterveyspsykologille mennään vasta, kun on uupunut. Meidän pääviestimme on toimia ennaltaehkäisevästi. Kannustimme kaikkia jutulle, huolimatta siitä kokiko akuuttia kuormittuneisuutta. Moni totesi tapaamisen jälkeen, että hyvä kun kannustitte, Elmoon lokakuussa nimetty talon ensimmäinen HR-päällikkö Sari Toivola sanoo.

Metsäsen mukaan kuormittuneisuuden tunteessa ja odotuksissa on lupa olla itseä kohtaan armollinen.

– Saamme olla erilaisia ja kuormittua eri tavoin. On tärkeää olla armollinen itselle ja huomata, että usein oletus siitä, että tulisi esimerkiksi olla koko ajan tavoitettavissa, tulee lähinnä ihmisestä itsestään. Oman itsensä johtamista on tunnistaa ja luoda omat rajat.

Elmo jatkaa projektia kehittämällä muun muassa keskeytyksettömiä työtapoja asiantuntijatyön tukemiseen. Talossa on panostettu viime vuosina henkilöstöhyvinvointiin monin keinoin: organisaatiorakennetta madallettiin ja tekijöille annettiin päätäntävaltaa, henkilöstöllä on käytössään laajat työterveyshuollon palvelut erikoislääkäri- ja työterveyspsykologipalveluineen, lisäksi yhteiset harrastekerhot ja ilmainen kuntosali kannustavat fyysisestä terveydestä huolehtimiseen.

Seuraa projektin etenemistä ja lue HR-päällikön blogikirjoitus osoitteessa elmo.fi/elmolla-on-asiaa/.

 

Lisätietoja:

Miia Metsänen
työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi
GSM: 050 336 9821
miia.metsanen at finla.fi
Finla Työterveys

Sari Toivola
HR-päällikkö
GSM: 044 347 4455
sari.toivola at elmo.fi
ICT Elmo Oy